Informatikai rendszertervezés

Senior Lecturer: 
Vince Molnár
Instructors: 
Rebeka Farkas
Instructors: 
Bence Graics
Instructors: 
Zoltán Micskei
Instructors: 
Vince Molnár
Instructors: 
András Vörös
Former Instructors: 
Ákos Horváth
Former Instructors: 
Gábor Bergmann
Former Instructors: 
Márton Búr
Former Instructors: 
Csaba Debreceni
Former Instructors: 
István Majzik
Former Instructors: 
András Szabolcs Nagy
Former Instructors: 
Dániel Varró
Former Instructors: 
András Vörös

Célkitűzés

A tárgy célkitűzése, hogy bemutassa a modellalapú rendszertervezés alapvető folyamatait és eszközeit. Ismerteti a specifikáció- és követelménymodellezés alapjait, a funkcionális és extrafunkcionális nézőpontokat integráló modellalkotást, a platform/infrastruktúra modellezést, a modellalapú telepítést, a biztonságosság biztosítására és analízisére szolgáló módszereket, valamint a verifikáció és validáció folyamatát és technikáit (pl. statikus analízis, tesztelés). A tárgy alkalmazási példáit az üzleti rendszerek, illetve az intelligens komponensek integrációján alapuló beágyazott rendszerek területéről veszi.

Felépítés

A tantárgy 6+1 blokkra van felosztva. Az első hat blokk blokkonként két előadásból és egy táblás gyakorlatból áll. Az utolsó blokkban csak előadás lesz kapcsolódó témákban. 

 1. Rendszertervezési alapok és követelménymodellezés
  • Fejlesztési folyamatok, funkcionális model, platform model, verifikáció és validáció, kód generálás szerepe, funkcionális és extrafunkcioonális követelmények modellezése és analízise, követelmény modellezés, használati esetek. SysML: requirements diagram, use case diagram.
 2. Strukturális modellezés
  • Logikai komponensek tervezése, belső felépítesük tervezése, jólformáltsági kényszerek, kommunikáció modellezése (port, interfész, üzenet), adat típusok, fizikai összetevők és összefüggések modellezése. SysML: block diagram, internal block diagram, parametric diagram, profilok.
 3. Viselkedés modellezése
  • SysML: state machine, interaction diagram, activity diagram. Kódgenerálási lehetőségek viselkedés modellből.
 4. Szolgáltatásbiztonság és hibatűrés
  • Alapfogalmak, szolgáltatásbiztonság, hibatűrő architektúrák, tervezési minták, kockázat analízis, hibafa, hibamód és hatás analízis (FMEA), megbízhatósági analízis
 5. Platform modellezés és szimuláció
  • Platform és infrastruktúra modellek, elosztott architektúrák, extrafunkcionális jellemzők származtatása, allokáció, viselkedésmodellek szimulációja. SysML: allocation matrix.
 6. Verifikációs és validációs technikák 
  • Verifikáció és validáció alapfogalmai, tipikus V&V feladatok áttekintése, specifikációalapú tesztelés, modellalapú teszttervezés, tesztesetek specifikálása. UML2 Testing Profile
 7. Kitekintés
  • Ipari alkalmazások
  • SysML v2

Számonkérés

Szorgalmi időszakban

 • A végső jegyet a félév során a 6 db rész-házifeladatban és a vizsgán elért pontszámokból számoljuk ki.
 • A rész-házifeladatokra egyenként maximum 10 pont jár. A hallgató számára legkedvezőbb 4 darab elfogadott rész-házifeladatokra kapott pontjainak összege adja a házi feladatra kapott pontokat.
 • Az aláírás feltétele, hogy legalább 4 darab rész-házifeladat rész legalább 4 pontos legyen.
 • A házi feladat egyes fázisai nem javíthatók, nem pótolhatók és nem adhatók be késedelmesen.
 • Megajánlott jegy szerezhető, ha a hallgató mindegyik házi feladat részen legalább 4 pontot ért el, jelentkezik szóbeli védésre és sikeresen teljesíti azt, és
  • megajánlott  osztályzat esetén legalább 4 házi feladat rész legalább 8 pontos;
  • megajánlott jeles osztályzat esetén legalább 5 házi feladat rész legalább 8 pontos.

Vizsgaidőszakban

 • A vizsgán maximum 40 pont szerezhető. A tárgy sikeres teljesítéséhez a vizsgán minimum 40%-ot (16 pontot) kell elérni.
 • A végleges pont a vizsgára és a házi feladatokra kapott pontok összege.

Ponthatárok:

 • 0-31 pont: elégtelen
 • 32-41 pont: elégséges
 • 42-52 pont: közepes
 • 53-63 pont: jó
 • 64- ponttól: jeles

Acknowledgement

Developing the course material was partially supported by the MTA-BME Lendület Cyber-Physical Systems Research Group.

No Magic Inc. is supporting the course with educational licenses.