Rendszertervezés labor 2

Senior Lecturer: 
Zoltán Szatmári
Instructors: 
László Gönczy
Instructors: 
Ákos Hajdu

Aktuális információk (2020. ősz)

Az általános helyzetre való tekintettel a tantárgy távoktatás formájában zajlik ebben a félévben.

 • A tárgy keretében négy mérést a MIT, kettő mérést pedig az AUT tanszék tart. 
 • Minden méréshez egyszer az egyik eredeti órarendi időpontban (hétfői napokon 14-18) konzultációs lehetőséget biztosítunk Microsoft Teams felületen, amin túl más várható válaszidővel, de szintén Teams-en, vagy e-mailben lehet egyeztetni a mérés felelősével. Az egyes mérésekhez tartozó konzultációs időpontok:
  • 2020. október 5. - MIT1
  • 2020. október 12. - MIT2
  • 2020. október 19. - MIT3
  • 2020. október 26. - MIT4
  • 2020. november 2. - AUT1
  • 2020. november 9. - AUT2
 • A mérési feladatokat a Moodle rendszerben szükséges beadni és ennek határideje a konzultációt követő vasárnap éjfél.
 • Minden méréshez a konzultációt megelőző héten publikálunk különféle segédanyagokat, melyek alapján a mérés otthon elvégezhető.

A mérésekhez kapcsolódó első konzultációs odőpont október első hetében várható, ami után terveink szerint heti ütemezében követik egymást az alkalmak.

Általános információk

A tantárgy célja az Informatikai rendszertervezés, az Intelligens elosztott rendszerek és az Alkalmazásfuttatási környezetek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

A laboratórium 6 mérésből áll.

 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges. Ezen követelményeket a mérések folyamán a laborvezetők ellenőrzik.
 • Minden mérés elvégzését a mérési útmutatóban leírt módon (jegyzőkönyvvel, kód beadásával) kell dokumentálni és ezen beadandókat a Moodle felületen feltölteni.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. A félévközi jegy a méréseken szerzett 6 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez mind a 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
 • A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.
 • A méréseken való személyes részvétel kötelező, hacsak az adott méréssel kapcsolatban ez külön nem jelezzük. A mérésvezető kollégák a mérésen való részvételt ellenőrzik.

A kredit megszerzésének feltétele a következő mérési feladatok mindegyikének elvégzése:

 • MIT1. Teljesítménymérés
  • Mérés célja: profiling módszerek, futási idő és memóriahasználat mérése, teljesítményproblémák okainak keresése (Visual Studio)
  • Felkészülés: mérési segédlet a segédanyagok között megtalálható.
  • A mérés mérőpárokban történik és a mérési feladatok elvégzését a helyszínen kell dokumentálni, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz. 
  • Számonkérés: a mérés elején a felkészültséget beugróval ellenőrizzük.
 • MIT2. Mérési adatok feldolgozása és vizuális elemzése
  • Mérés célja: adatfeldolgozási és megjelenítési módszerek megismerése (Power BI)
  • Felkészülés: mérési segédlet és háttéranyagok a segédanyagok között megtalálhatóak.
  • A mérés mérőpárokban történik és a mérési feladatok elvégzését a helyszínen kell dokumentálni interaktív megjelenítők és az azokhoz fűzött szöveges magyarázatok formájában (ld. segédlet), melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz. 
  • Számonkérés: a mérés elején a felkészültséget beugróval ellenőrizzük.
 • MIT3. Versengő ágensek intelligens elosztott rendszerekben: nyerő stratégiák kidolgozása és programozása
  • Mérés célja: Jelen labormérés célja, hogy a hallgatók minimális programozási teher mellett ismerkedjenek meg az árveréssel, mint az informatikai kooperatív protokollok egyik fontos formájával.
  • Felkészülés: A mérésre a felkészülni a kiadott laborjegyzőkönyv (https://hf.mit.bme.hu/ejk-export/vimiad02/296) elolvasásával illetve a jegyzőkönyv végén található további irodalmak tanulmányozásával lehet.
  • A mérés értékelése a https://hf.mit.bme.hu oldalon belépés után kitölthető elektronikus jegyzőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyv szerkesztéséhez a portálon belépés után a Rendszertervezés laboratórium 2 tárgyat, majd azon belül a megfelelő feladatot kiválasztva az elektronikus jegyzőkönyvet meg kell nyitni. Az egyes kérdések utáni szerkeszthető mezőkben várjuk a válaszokat valamint képernyőképeket.
 • MIT4. Kooperatív ágensek intelligens elosztott rendszerekben: ágensek intelligenciájának programozása többágenses környezetben
  • Mérés célja: A labormérés célja, hogy a hallgatók egy egyszerű, kooperatív, többágenses környezetben szerezzenek gyakorlati tapasztalatot az együttműködési megoldások különböző szintjeiről és megvalósítási lehetőségeiről.
  • Felkészülés: A mérésre a felkészülni a kiadott laborjegyzőkönyv (https://hf.mit.bme.hu/ejk-export/vimiad02/297) elolvasásával illetve a jegyzőkönyv végén található további irodalmak tanulmányozásával lehet.
  • A mérés értékelése a MIT3-as méréssel megegyezik.
 • AUT1. Java alapú backend készítése REST API-val. Adattárolás adatbázisban, szerver oldali logika és kapcsolattartás a kliensekkel.
  • Mérés célja: apróhirdetés-portál backendjének elkészítése
  • Felkészülés: A mérési útmutatóban hivatkozott anyagok az Alkalmazásfejlesztési környezetek tantárgyból.
  • A mérési feladatok elvégzését a működő, teljes funkcionalitású alkalmazás igazolja, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz, vagy pedig utólagosan elküldött jegyzőkönyv.
  • Számonkérés: nincs beugró
 • AUT2. Frontend készítés Qt alapokon: Felhasználói felület készítése QML alapokon, a QML és a C++ oldal kapcsolata, egyszerű vezérlők, adatkötések, signalok és QML oldali függvények.
  • Mérés célja: Egy egyszerű Qt Quick alkalmazás készítése, mely képes egy távoli webszerverrel kommunikálni.
  • Felkészülés: A mérési útmutató a segédanyagok között megtalálható.
  • A mérési feladatok elvégzését a működő, teljes funkcionalitású alkalmazás igazolja, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz.
  • Számonkérés: A mérés elején a felkészültséget beugróval ellenőrizzük.