Szoftverellenőrzési technikák - Segédanyagok

Félév: 2011. ősz
Title Egyedi szöveg
VIZSGA: Vizsgatételek

A vizsgára a mellékelt tételsorból kell felkészülni.

A vizsgán ezen kívül egy-egy rövidebb gyakorlati feladatot is meg kell majd oldani (pl. specifikáció ellenőrzése, forráskód ellenőrzése, tesztek tervezése).

Félév: 2010. ősz
Title Egyedi szöveg
GYAK01: Gyakorlat és házi feladat ismertető

- Gyakorlatok témája és időpontja

- Házi feladat követelmények

- Háttér infrastruktúra ismertetése

EA01: Alapok

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
  • Milyen minőségi igények vannak a szoftverrel szemben?
  • Miért olyan nagy a szoftver ellenőrzési technikák jelentősége?
 • A verifikáció és validáció technikái (áttekintés)
  • Milyen tipikus technikák vannak?
 • Fejlesztési életciklus modellek
  • Milyen szerepet kapnak a tipikus technikák az egyes fejlesztési folyamatokban?
 • Fejlesztési szabványok szerepe
  • Hogyan valósul meg a szisztematikus ellenőrzés?
EA02: Követelmények kezelése és a specifikáció ellenőrzése

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
  • Miért fontosak a tervezési folyamat ezen szakaszai?
  • Milyen elvárások vannak a specifikációval szemben?
  • Milyen módszerei vannak a specifikáció készítésnek?
 • Az általános követelménykezelés feladatai
  • Követelmények nyilvántartása
  • Követhetőség a verifikációhoz
 • Félformális specifikáció
  • Specifikus technikák: SysML
 • A követelményspecifikáció verifikációja
  • Általános kritériumok
  • Specifikus kritériumok UML állapottérképekre (mintapélda)
EA03: Architektúra tervek ellenőrzése

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
  • Mit határoz meg az architektúra?
  • Milyen vizsgálati módszerek vannak?
 • Követhetőség
 • Szisztematikus vizsgálati módszerek
  • Interfész analízis
  • Hibahatás analízis
 • Modell alapú vizsgálatok
  • Megbízhatósági modellezés
  • Teljesítmény modellezés
GYAK02: Követelménykezelés

2010.09.23.

 • Követelményleírás átvizsgálása
 • Állapottérképek ellenőrzése
 • Követelménykezelő szoftver mintapélda: Rational DOORS
EA04: Részletes tervek ellenőrzése

Az előadás tartalma:

 • Áttekintés
  • Milyen szerepe van a részletes terveknek?
  • Milyen ellenőrzési módszerek vannak?
 • Modellellenőrzés
  • Kimerítő (teljes) technikák
  • Korlátos modellellenőrzés
  • UML állapottérképek modellellenőrzése
 • Ekvivalencia ellenőrzés
  • Trace ekvivalencia
  • Megfigyelési ekvivalencia (gyenge biszimuláció)
  • Mintapélda: Hibatűrés verifikációja
EA05: A forráskód ellenőrzése

Az előadás tartalma:

 • Áttekintés
  • Milyen a jó forráskód?
  • Kódolási szabályok
  • Forráskód metrikák
  • Milyen ellenőrzési módszerek vannak?
 • Statikus analízis eszközök
  • Hibaminta keresők
  • Bővíthető eszközök
 • Dinamikus tulajdonságok vizsgálata statikus analízissel
  • Absztrakt interpretáció
EA06: A szoftver tesztelés alapjai

2010.10.11.

Az előadás tartalma:

 • A szoftver tesztelés definíciói
 • Tesztelés céljai és alapfogalmai
 • Szoftver tesztelés jellemzői
  • Tesztelés folyamata
  • Tesztelés szintjei
  • Tesztelési fajták
  • Teszttervezési technikák
  • Tesztelés a fejlesztési életciklusban
GYAK03: Részletes tervek és forráskód ellenőrzése

2010.10.14.

EA07: Specifikáció és struktúra alapú teszttervezés

2010.10.18.

Az előadás tartalma:

 • Specifikáció alapú technikák:
  • ekvivalencia partíciók,
  • határérték analízis,
  • döntési táblák,
  • kombinatorikus tesztelés
 • Strúktúra alapú technikák:
  • vezérlési folyam alapú kritériumok
  • adatfolyam alapú kritériumok
EA08: Modul és integrációs tesztelés

2010.10.25.

Az előadás tartalma:

 • Modul tesztelés
  • Modul tesztelés jellegzetességei
  • Modul izolációs tesztelés kihívásai és megoldásai
 • Integrációs tesztelés
  • Módszerek: Big bang, bottom up, top down
  • Integrációs tesztek leírása
GYAK04: Specifikáció alapú tesztelés

1. Kombinatorikus tesztelés
2. Ekvivalencia partíciók és  határérték analízis
3. Teszt implementálás és futtatás JUnit segítségével

EA10: Automatikus teszt futtatás, build keretrendszerek

2010. 11. 08.

Az előadás tartalma:

 • Automatikus tesztelés lépései
 • Build folyamat
  • Build folyamat lépései és eszközei
 • Build keretrendszerek
  • Folyamatos integráció fogalma
  • Tipikus megoldandó feladatok
EA11: Modell alapú tesztgenerálás

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
  • Modellek szerepe a tesztelésben
  • Modell alapú tesztgenerálás
 • Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz
  • Direkt algoritmusok
  • Modellellenőrzők használata
  • Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
 • Tesztgenerálás hibamodellek alapján
  • Modell mutációk
  • Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
 • Eszközök a tesztgeneráláshoz
GYAK05: Struktúra alapú tesztelés

2010.11.18.

EA12: Profiling és GUI tesztelés

Az előadás tartalma:

GUI tesztelés:

 • Motiváció
  • Kihívások a GUI tesztelés során
  • Teszt típusok
 • Operátorok tesztelése
  • GUI modell
  • Scenario alapú tesztelés
 • Állapotgép alapú tesztelés
  • GUI modell
  • Tesztgenerálás fedettségi kritériumok alapján
 • Teszt automatizálás
  • Példák

Futásidő és memóriahasználat monitorozása (profiling):

 • Motiváció
  • Célkitűzés: Belső működés analízise
 • A profiling általános problémái
  • Felműszerezés, triggerelés, regisztrálás
  • Szoftver és hardver monitorozás
 • Futásidő profiling
  • Teljesítményproblémák felderítése
 • Memóriahasználat profiling
  • Memóriaproblémák proaktív monitorozása
 • Példa: Eclipse TPTP
EA13: Robusztusság tesztelés és hibainjektálás

Az előadás tartalma:

Robusztusság tesztelés:

 • Definíciók
  • Robusztusság
 • Robusztusság tesztek
  • Teszt bemenetek
  • Teszt eredmények értékelése
 • Jellegzetes teszt eszközök
  • Ballista
  • JCrasher
 • Mintapélda
  • SA Forum AIS API robusztusság tesztelése

Hibainjektálás:

 • Motiváció
 • A hibainjektálás megvalósítása
  • Hardver hibainjektálás
  • Szoftver hibainjektálás
  • Modell alapú hibainjektálás
 • A hibainjektálás tervezése
  • Hibamodellek
  • Absztrakciós szintek
  • A végrehajtás szempontjai
 • Összefoglalás


 

GYAK06: GUI tesztelés és profiling

2010.12.02.

EA14: Mintapéldák

Az előadás tartalma:

Rendszertesztelés a SAFEDMI projektben

 • Az architektúra áttekintése
 • Az ERTMS funkciók tesztelése, robusztusság tesztelés
 • A belső biztonsági mechanizmusok tesztelése, hibainjektálás
 • A vezeték nélküli kommunikáció tesztelése, scenario alapú tesztelés

Egy formális modelleken alapuló keretrendszer biztonságkritikus valósidejű alkalmazások fejlesztésére

 • Modellezés
 • Szimuláció, modell alapú teszt fedés
 • Formális verifikáció
 • Kódgenerálás

 

SZET Vizsgatételek

A vizsgára a mellékelt tételsorból kell felkészülni.

A vizsgán ezen kívül egy-egy rövidebb gyakorlati feladatot is meg kell majd ott helyben oldani.

Syndicate content