Modellvezérelt tervezés hatékony támogatása GPU alkalmazásával

A grafikus vezérlők (GPU) programozási lehetőségeinek kibővülésével lehetőség nyílt az általános célú számítások elvégzésére is nagymértékű párhuzamosítás és gyors adatkezelés mellett (az ún. GPGPU megközelítés). Manapság rengeteg tudományág képviselői alkalmazzák a grafikus kártyákat kölünféle számításokhoz (kémiai, fizikai, csillagászati szimulációk, adatbányászat, adatelemzés). Emellett egyre több fejlesztői szoftver alkalmaz grafikus kártya alapú gyorsítást (pl. Adobe Photoshop és Flash, HTML5, ArchiCAD, AutoCAD), ezért a GPU-k általános célú programozásának ismerete nagyon hasznos lehet.

Jelenleg a szoftvertervezés és ezen belül a modellvezérelt tervezés azonban egy olyan terület, ahol a GPU-kban rejlő lehetőségek kihasználása még nem igazán kezdődött meg, bár előfordulnak olyan esetek, ahol ez elképzelhető lenne.

A hallgató feladata a GPU-k általános célú programozásának alapismereteinek elsajátítása, valamint olyan megoldások tervezése, kidolgozása és implementálása, amelyek a modellvezérelt tervezés résztevékenységeit (modellkezelés, mintaillesztés, modelltranszformáció) képesek hatékonyan támogatni grafikus kártyák képességeinek kihasználásával.

Sikeres előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat vagy akár tudományos publikáció, esetleg nagyobb közönség által is elismert szoftver készülhet.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Advisor: 
Ábel Hegedüs
Advisor: 
János Oláh
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
GPU programozás, OpenCL, Java programozási nyelvek, VIATRA2 modelltranszformációs keretrendszer
Előismeretek: 
GPU programozási ismeretek előny, de nem elvárt
Állapot: 
Korábbi