HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott operációs rendszerekben

Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is, és mára ez a két technológia minden más területen is egyeduralkodó. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre. Az IEEE 1588 működhet tisztán szoftver megvalósítással, amikor is szerényebb minőségi követelményeknek felelhetünk csak meg. Ezzel szemben az IEEE 1588 protokoll hardveres támogatása esetén lényegesen nagyobb és terheléstől független pontosság (us alatti hiba) érhető el. Az IEEE 1588 hardveres támogatása napjainkban jelenik meg az Ethernet eszközökben, például a nagyteljesítményű, Ethernet perifériát is tartalmazó mikrovezérlőkben.

Az egyik széles körben használt valós idejű, beágyazott operációs rendszer a FreeRTOS, amelyhez a uIP TCP/IP protokoll készlet is alkalmazható. Jelenleg sem a FreeRTOS, sem a uIP nem támogatja az IEEE 1588 protokollt. A FreeRTOS és a uIP futtatható a tanszéken több példányban elérhető STM3210 ARM Cortex-M3 mikrovezérlőt tartalmazó kártyán, amely Ethernet perifériája rendelkezik az IEEE 1588 hardveres támogatásával. Ennek megfelelően a feladat az IEEE 1588 megvalósítása és tesztelése FreeRTOS és uIP alatt.

A feladat több közösen dolgozó hallgatónak is kiadható (preferált konstrukció), vagy akár egymással nem kapcsolódó feladatok is kijelölhetőek. A témák folytathatók szakdolgozatként (BSc), vagy diplomatervként (MSc képzés), valamint TDK dolgozat készítésére is van lehetőség.

Konzulensek: Kovácsházy Tamás és Vörös András

 

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Advisor: 
András Vörös
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Óraszinkronizáció, HW támogatott IEEE 1588 óraszinkronizáció, Ethernet és TCP/IP kommunikáció beágyazott rendszerekben
Állapot: 
Korábbi