Szuperskálázható modellezés

A modern modellvezérelt szoftverfejlesztés kulcsfontosságú kérdése a nagyméretű modellek hatékony kezelése. Ennek oka, hogy a mai rendszerekre - különösen az igen összetett, kritikus beágyazott rendszerek esetén (pl. autóipari beágyazott alkalmazások, repülők és űreszközök vezérlői, intelligens eszközök szoftverei) - jellemző, hogy a mérnökök által készített modellek (melyekből az alkalmazás kódja automatikus generálással áll elő) mérete többmilliós elemszámúra is nőhet. A jelenleg elérhető és széles körben alkalmazott technológiák, mint például az Eclipse Modeling Framework, egyáltalán nem, vagy csak erős kompromisszumokkal alkalmasak ilyen komplexitású modellek kezelésére.

Tekintettel arra, hogy az ismert (elosztott) relációs és objektumorientált adatbázisok - olyan kritikus funkciók, mint pl. valósidejű változáskövetés, materializált nézetek, stb. hiánya miatt - a modellalapú eszközök támogatására alapesetben nem alkalmasak, új megoldások kifejlesztése szükséges. A tanszékünkön folyó kutatási projekt célja egy olyan modellező keretrendszer kidolgozása, amely innovatív megoldások segítségével lehetővé teszi a nagyméretű modellek hatékony kezelését (betöltését, manipulációját, lekérdezések futtatását stb). A szuperskálázhatóság két alapvető dimenziója az (i) egy futtatókörnyezeten belüli hatékony, modellspecifikus memóriamenedzsment, mely lehetővé teszi a rendelkezésre álló RAM méreténél nagyobb modellek kezelését, a háttértár igényvezérelt kihasználásával, valamint (ii) az elosztott architektúrán történő futtatás, melynek során a modelleket egy több csomópontból álló clusteren tároljuk és a műveletek, lekérdezések is elosztottan futnak.

A hallgató feladata lesz, hogy a fejlesztésbe bekapcsolódva több alaptechnológia (pl. ontológiák, RDF/triplestore adatbázisok, szabályalapú rendszerek) integrálásával elkészítsen egy szuperskálázható metamodellező keretrendszert, mely alkalmas nagyméretű szakterület-specfikus modellek, EMF modellek, ontológiák kezelésére, hatékony lekérdezések és modelltranszformációk futtatására. A projekt szervesen kapcsolódik az EMF-IncQuery valamint a VIATRA technológiákhoz, és a tanszék ezekhez kapcsolódó kutatásaihoz. Az önálló labor kifejezett célja a sikeres TDK dolgozat elkészítése, valamint nemzetközi tudományos publikációkban való részvétel is.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Advisor: 
Dániel Varró
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Ontológiák, skálázható adatbázisok, modelltranszformáció, EMF
Előismeretek: 
hatékony programozás, algoritmusok
Állapot: 
Korábbi