Modell alapú tesztelés beágyazott rendszerekben

Beágyazott szoftverrendszerek (pl. autóipari rendszerek, ipari vezérlők) esetén is egyre gyakrabban modell alapú fejlesztés történik, aminek keretében az elkészített modellek alapján valósul meg a részben automatikus, részben kézi kódolás és integráció. Ennek kapcsán merül fel az az igény, hogy az elkészült alkalmazás validációjához szükséges tesztek készítése is a modellek alapján történjen. Ez biztosítja egyrészt a szisztematikus, követelmény alapú tesztelést, másrészt elősegíti a teszt automatizálást.

A Tanszék jelentős ipari szereplőkkel együttműködve indít egy projektet, aminek célja kritikus beágyazott rendszerek esetén a modell alapú tesztelés és tesztgenerálás módszereinek felmérése, kiértékelése és továbbfejlesztése. A projekt több feladatába lehetséges bekapcsolódni:

  • Modellek készítése beágyazott alkalmazásokhoz, protokollokhoz az ipari partnerek által adott követelmények és tervek alapján.
  • Modellek helyességének ellenőrzése.
  • Létező tesztgeneráló módszerek megismerése, teljesítményük és korlátaik felmérése.
  • Tesztgeneráló algoritmusok továbbfejlesztése (modellek állapotterének kezelése, adott kritériumoknak megfelelő tesztek automatikus generálása, teszt optimalizálás a kritikus hibák felmérése alapján).
  • Teszt futási eredmények automatikus kiértékeléséhez szükséges komponensek fejlesztése.

A feladatok konzultálásában a kutatócsoport több tagja is közreműködik.

 

Advisor: 
István Majzik
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Modellezési módszerek és eszközök (pl. UML állapottérképek, időzített automaták, Petri hálók). Modellellenőrzők (pl. SMV, UPPAAL, PetriDotNet). Tesztgeneráló algoritmusok (korlátos vagy teljes modell bejárással).
Előismeretek: 
Alapszintű modellezési ismeretek (pl. UML).
Állapot: 
Korábbi