Alkalmazástérkép és adatfolyam-térkép készítése (külsős téma)

 

A UPC Magyarország Kft. Informatikai osztályára várjuk a hallgatókat. Az önálló laboratóriumi munka célja, hogy a hallgatók rálátást szerezzenek egy nemzetközi cég működésére és IT architektúrájára. A feladatot 2 párhuzamos dolgozó csoport végzi el, melynek fő oka, hogy az IT rendszerek alapismerete mindkét csoport számára alapvetően szükséges, illetve a feladat során az egyes csoportok a megszerzett információkkal segíthetik a másik csoport munkáját, így a 2 csoport feladata alapvetően önálló, ugyanakkor szervesen kapcsolódik egymáshoz.

Az 1. csoport megismerkedik az üzleti igényeket kiszolgáló alkalmazásokat tartalmazó IT architektúrával, feltérképezi az éles, teszt, fejlesztői, repikációs környezetek infrastruktúráját, az architektúrát alkotó alkalmazásokat több szempontból (funkcionalitás, felhasználói kör, üzemeltetési feladatok, stb.).

A 2. csoport az IT architektúrát alkotó alkalmazások közötti adatkommunikációt fogja elemezni. Az elemzés célja, hogy a rendszerek közötti interfészek főbb tulajdonságai meghatározásra kerüljenek, például adatkörök és adattartalom, formátum, időzítés, stb.

A munka több szemesztert is átfoghat, valamint TDK és diplomamunka céljára is alkalmas lehet. Az elkötelezett, komolyan dolgozó hallgatók számára a cég a további együttműködés lehetőségét is felajánlhatja.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Advisor: 
László Gönczy
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
IT architektúrák modellezése, folyamatmodellezés.
Előismeretek: 
architektúrális ismeretek, hálózati alapismeretek, fejlesztési eszközök ismerete, adatbázis ismeretek, angol nyelv ismerete
Állapot: 
Korábbi