Nagy méretű forráskódmodellek gráfkeresés alapú helyességellenőrzése

Napjaink komplex szoftverrendszereinek fejlesztése során kiemelt jelentőségű a folyamatos minőségbiztosítás. Ennek széles körben elterjedt technikái közé tartoznak a statikus kódellenőrző módszerek, melyek a forráskód automatikus vizsgálatával lehetővé teszik a gyakori formai és szemantikai programozási hibák korai kiszűrését. A rendszerek komplexitásának folyamatos növekedése a kódbázisok méretének robbanásszerű növekedésével jár, ezért a kódot automatikusan feldolgozó ellenőrzők futási ideje is gyakran eléri a több órás tartományt. Az ellenőrzések így nem futtathatók folytonos integrációs jelleggel (azaz minden forráskódmódosítás és verziókezelő tranzakció után), mely növelheti a hibák számát, és késleltetheti azok észrevételét.

A MONDO EU FP7 kutatási projekt fő célja, hogy a fent leírt skálázhatósági problémákra megoldásokat javasoljon. A forráskódelemzés területén a megoldás kulcsa a forráskód gráfmodellé alakítása (pl. az Eclipse Modisco technológia segítségével) a modell elosztott gráfadatbázisban való tárolása, az ellenőrzési szabályok gráflekérdezések formájában történő megfogalmazása, és hatékony futtatása. A kutatócsoportunk által fejlesztett EMF-IncQuery keretrendszer, és annak elosztott gráfadatbázisokhoz illesztett kiterjesztése, az IncQuery-D lehetőséget biztosít a gráflekérdezések inkrementális kiértékelésére, amellyel az ellenőrzések azonnal, minden kódmódosítás után nagyon gyorsan lefuttathatók.

A témán dolgozó hallgatók feladata bekapcsolódni a tanszéken folyó kutatómunkába, kidolgozni a forráskód automatizált feldolgozásához tartozó integrációs rendszerkomponenseket, és teljesítményméréseket végezni a tanszéki privát felhő infrastruktúrán. 

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Advisor: 
Gábor Szárnyas
Advisor: 
Benedek Izsó
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
EMF, Modisco, Jamopp, EMF-IncQuery, gráfadatbázisok, IncQuery-D
Előismeretek: 
Java
Állapot: 
Folyamatban