EMF modellek konfliktusfeloldása

A valóságot gyakran modellezik, mivel az absztrakt ábrázolásmód lehetővé teszi a hatékony számítógépes feldolgozást. Az Eclipse Modeling Framework (EMF) segítségével szakterület-specifikus szoftvermodellek írhatóak le, melyhez kiterjedt eszköztámogatás társul (például automatikus kódgenerátorok, grafikus és szöveges szerkesztők, kényelmes programozói API, hatékony lekérdezés, transzformáció, modellek ellenőrzése). Iparban igény mutatkozik ezen teljes rendszereket leíró modellek több felhasználó általi szerkesztésére, aminek egyik módja az offline kollaboráció. Ekkor a résztvevők lemásolják a teljes modellt, szerkesztik, majd publikálják a frissített változatot. Probléma akkor adódik, amikor feltöltésnél már más is módosította a modell egy korábbi változatát, ami így konfliktushoz vezet.

Konfliktus feloldásának egy innovatív módja a Tervezési Tér Felderítéssel (DSE) technológiával valósítható meg. Ez biztosítaná a modellező nyelvvel nem leírható szakterület-specifikus kényszerek figyelembevételét, illetve minimalizálná a felhasználói interakciót, nem feloldható konfliktus esetén pedig közeli modell alternatívát tudna javasolni.

A hallgató feladata megismerkedni az EMF rendszerrel, és a jelenleg alkalmazható merge eszközökkel (Text Compare, EMF Compare, EMF Diff/Merge). Ezek működését ki kell értékelni valós modellen, illetve össze kell hasonlítani, azok programozhatóságát meg kell vizsgálni. Irodalomkutatást kell végezni, hogy a DSE hogyan működik, illetve meg kell ismerkedni azokkal a technológiákkal, melyek a működtetéséhez kellenek.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Advisor: 
Benedek Izsó
TDK lehetőség: 
Nem
Megismerhető technológiák: 
EMF, EMF Compare, EMF Diff/Merge, three-way merge, EMF-IncQuery, DSE
Előismeretek: 
Java
Állapot: 
Folyamatban