Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása

A szoftverfejlesztés egyik központi kérdése a követelmények precíz megfogalmazása mind az implementálás, mind pedig az azt követő ellenőrzés és tesztelés hatékony végrehajtása érdekében. Különösen fontos a követelmények pontos felvétele biztonságkritikus alkalmazások esetén, ahol a hibák és hiányosságok könnyen balesethez is vezethetnek. A természetes nyelven megfogalmazott követelmények sokszor pontatlanok vagy félreérthetők, míg a matematikai formalizmusokkal (pl. automatákkal vagy logikai nyelvekkel) kifejezett követelmények nehezen áttekinthetőek. 

A formalizált követelmények összeállítását segítik azok a megközelítések, amelyekben a jellegzetes, sokszor előforduló követelményeket (pl. invariánsok, feltételes akciók) minták formájában rögzítik, majd a tényleges követelményeket a minták paraméterezésével és komponálásával adják meg. Így mind a formalizálás, mind pedig a kész követelmény megértése könnyebbé válik. A gyakorlati tapasztalatok szerint a követelmények 70-80%-a lefedhető egy néhány tucat elemet tartalmazó mintakészlettel.

Az önálló laboratórium feladat első lépése az eddig javasolt mintakészletek áttekintése, majd ezek adaptálása és kibővítése autonóm rendszerek környezet- és időfüggő viselkedési követelményeinek leírására. A következő lépés egy olyan eszköz megtervezése és implementáláésa, amely lehetővé teszi követelmény minták felvételét, majd ezek használatával és komponálásával specifikus követelmények összeállítását.

A feladat kapcsolódik egy nemzetközi kutatási projekthez (R5-COP).

Témacsoport: 
Ellenőrzés és tesztelés
Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Advisor: 
István Majzik
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Automaták, temporális logikák, metamodellezés, Eclipse EMF, Sirius
Állapot: 
Korábbi