Keresés alapú lekérdezéskiértékelés objektumhierarchiák felett

A modellközpontú rendszer- és szoftverfejlesztés napjaink központi jelentőségű módszertana az összetett, minőségi és biztonsági szempontból kritikus beágyazott rendszerek valamint a komplex szolgáltatásorientált szoftverrendszerek területén. A módszertan központi fontosságú komponensei a modelleken, mint objektumstruktúrákon értelmezett lekérdezések, melyek kulcsszerepet játszanak a nyelvközi átalakítások, forráskódszintézis, tesztesetek, dokumentációrészletek automatikus generálása során is.

A modellközpontú fejlesztés egyik legújabb irányzata a futásidejű modellezés, melynek lényege, hogy az absztrakt szoftvermodelleket nem csak tervezési és fejlesztési időben használjuk, hanem a futó rendszerbe integrálva támogatnak olyan intelligens funkciókat, mint pl. kiberfizikai rendszerek esetén a környezeti események felismerése, a rendszerállapot alapján történő következtetés és beavatkozás.
Ezen irányzat kiemelt problémái tartoznak a skálázhatósági kérdések. Ipari tapasztalatokra támaszkodó friss tanulmányok rámutattak, hogy a mai modellvezérelt technológiák erőforrásigényük és műszaki tulajdonságaik miatt sok esetben nem alkalmasak a (soft) real time követelmények kielégítésére, illetve a beágyazott rendszerek szűkösebb erőforrásaihoz történő alkalmazkodásra.

A hallgató(k) feladata a tanszékünkön fejlesztett, Java alapú modell-lekérdező technológia kiterjesztése a futásidejű modellezés irányába, a fő célkitűzés a lokális keresés alapú algoritmus illesztése C++ környezetbe.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Advisor: 
Ákos Horváth
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
EMF-IncQuery
Előismeretek: 
Java, C++
Állapot: 
Folyamatban