Autonóm és hibatűrő informatikai rendszerek

Senior Lecturer: 
András Pataricza
Instructors: 
Imre Kocsis
Instructors: 
András Pataricza
Instructors: 
Ágnes Salánki

A nagy kiterjedésű IT rendszer- és szolgáltatásmenedzsment rendszerekben rohamosan terjedő trend a megkívánt szolgáltatásbiztonsági jellemzők futási idejű garantálása. A tárgy ismerteti az ilyen (pl. autonóm, öngyógyító, hibatűrő grid) rendszerek  specifikálásának, tervezésének és implementációjának módszereit.  Külön hangsúlyt kap a modellbázisú megközelítés: a formális infrastruktúra- és szolgáltatásmodellezés a mérnöki tervezési térben és a kapcsolódó matematikai analízis. Read more »

Kötelező szakmai gyakorlat (MSc)

Former Instructors: 
Ákos Horváth

Ez az oldal vonatkozik a VIMIMS20 (Mérnökinformatika szak) és a VIMIM381 kódú (Gazdaságinformatika szak) tárgyat teljesítő MSc hallgatókra is.

A VIMIAS16 kódú tárgyat teljesítő BSc hallgatókra részben más szabályok vonatkoznak, számukra külön tájékoztató oldalt vezetünk.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák az új számítástechnikai valamint információs rendszerek/berendezések/eszközök tervezésével/fejlesztésével és rendszerbe integrálásával kapcsolatos ismereteiket, részt vegyenek szakterületük kutatási-fejlesztési feladatainak kidolgozásában. A legalább négy hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók

Rendszerintegráció és -felügyelet laboratórium

Senior Lecturer: 
Ákos Horváth
Instructors: 
Gábor Bergmann
Instructors: 
Szilárd Bozóki
Instructors: 
Ábel Hegedüs
Instructors: 
Ágnes Salánki
Instructors: 
Gábor Szárnyas
Former Instructors: 
Tamás Bartha
Former Instructors: 
László Gönczy
Former Instructors: 
Imre Kocsis
Former Instructors: 
Benedek Izsó
Former Instructors: 
Máté Kovács
Former Instructors: 
Zoltán Micskei
Former Instructors: 
István Zoltán Ráth
Former Instructors: 
István Szombath
Former Instructors: 
Zoltán Ujhelyi

A tárgy célkitűzése a rendszerintegráció és rendszerfelügyelet során használatos módszerek és eszközök gyakorlati megismertetése. A hallgatók végigkövetik egy elosztott alkalmazás megvalósításának és felügyeletének legfontosabb lépéseit, ipari környezetben használt integrációs köztesréteg (middleware) technológiák és rendszerfelügyeleti eszközök használatával. Read more »

Szoftverellenőrzési technikák

Senior Lecturer: 
István Majzik
Instructors: 
István Majzik
Instructors: 
Zoltán Micskei
Instructors: 
Zoltán Ujhelyi

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat azokkal a technikákkal, eszközökkel és folyamatokkal, amelyek alkalmasak az informatikai rendszerek hibamentességének ellenőrzésére a tervezés, megvalósítás, az integrálás és az üzembehelyezés során. A tárgy az eljárások és eszközök ismertetése során figyelembe veszi a nagy rendelkezésre állású illetve biztonságkritikus rendszerek tervezési szabványaiban megjelenő előírásokat is. Read more »

Szolgáltatásbiztonságra tervezés

Senior Lecturer: 
István Majzik
Instructors: 
István Majzik

A tárgy célja azoknak a műszaki megoldásoknak és tervezési módszereknek az ismertetése, amelyek szükségesek nagy megbízhatóságú, nagy rendelkezésre állású illetve biztonságos informatikai rendszerek tervezéséhez. A tárgy elsősorban a szolgáltatásbiztonságot garantáló hardver és szoftver architektúrák tervezésére és analízisére, valamint az elosztott rendszerekben alkalmazható köztesréteg szintű alapszolgáltatásokra és ezek alkalmazására koncentrál. Read more »

Szolgáltatásbiztonságra tervezés laboratórium

Senior Lecturer: 
Ákos Horváth
Instructors: 
Imre Kocsis
Instructors: 
Zoltán Micskei
Instructors: 
Ágnes Salánki
Instructors: 
Oszkár Semeráth
Instructors: 
Gábor Szárnyas
Instructors: 
Zoltán Ujhelyi
Instructors: 
András Vörös
Former Instructors: 
Tamás Bartha
Former Instructors: 
János Oláh
Former Instructors: 
Gergely Paljak

A tantárgy célja azoknak az eszközöknek és módszereknek a bemutatása, amelyek lehetővé teszik szolgáltatásbiztos rendszerek modellezését, megbízhatósági analízisét, tesztelését és teljesítményelemzését. Read more »

Szolgáltatásintegráció

Senior Lecturer: 
Dániel Varró
Instructors: 
Gábor Bergmann
Instructors: 
László Gönczy
Instructors: 
Benedek Izsó
Instructors: 
István Zoltán Ráth
Instructors: 
Gábor Szárnyas
Instructors: 
Dániel Varró
Former Instructors: 
Ábel Hegedüs
Former Instructors: 
Gábor Huszerl

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a komplex informatikai rendszerek integrációs kihívásaival, és a szolgáltatás-orientált rendszerek paradigmájára építve az alkalmazható korszerű technológiákkal.

2014. tavaszi témák:  Read more »

Valós idejű és biztonságkritikus rendszererek

Instructors: 
István Majzik

A tantárgy megismertet a valós idejű rendszerek sajátosságaival, tervezési szempontjaival. Ezen belül részletesen foglalkozik a szoftver tervezés sajátosságaival, az ütemezési algoritmusokkal, a feladatok ütemezhetőségi analízisével, a szenzorhálózatokban felmerülő időkezelési problémákkal, és a valós idejű beágyazott operációs rendszerekkel. A tárgy második fele azokkal a beágyazott rendszerekkel foglalkozik, amelyek működése hozzájárulhat veszély, illetve adott környezeti feltételek mellett baleset vagy anyagi kár kialakulásához. A tantárgy megismertet a biztonságkritikus rendszerek (sok esetben szabványban is rögzített) konstrukciós alapelveivel, a biztonsági és megbízhatósági analízissel valamint a szisztematikus tesztelés és debuggolás módszereivel. Read more »