OTDK

Félév: 2019. tavasz
Jutalom Semester Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés 2019. tavasz Bajczi Levente Konkurens programok HW-SW együttes verifikálása
1. helyezés 2019. tavasz Elekes Márton, János Benjamin Antal Gráf információs rendszerek összehasonlító teljesítménymérése Gábor Szárnyas Beszámoló
2. helyezés 2019. tavasz Beöthy Bence Integrált szoftver életciklus menedzsment gráfadatbázis technológiákkal István Zoltán Ráth Beszámoló
2. helyezés 2019. tavasz Graics Bence Reaktív rendszerek modellvezérelt fejlesztése vegyes szinkron és aszinkron hierarchikus kompozícióval Vince Molnár Beszámoló
Félév: 2017. tavasz
Jutalom Semester Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
2. helyezés 2017. tavasz Sallai Gyula Fordító optimalizációk szoftver verifikációhoz
3. helyezés 2017. tavasz Farkas Rebeka Időzített automaták verifikációja CEGAR-alapú algoritmusokkal
3. helyezés 2017. tavasz Klenik Attila, Kristóf Marussy Aszinkron rendszerek konfigurálható sztochasztikus analízisét támogató keretrendszer
Jutalom 2017. tavasz Maginecz János Skálázható inkrementális gráflekérdezések kiértékelése
Félév: Spring 2015
Jutalom Semester Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Spring 2015 Barta Ágnes, Oszkár Semeráth Szakterület-specifikus nyelvek konzisztenciaellenőrzése
1. helyezés Spring 2015 Stein Dániel Nagyméretű forráskódtárak inkrementális statikus analízise
2. helyezés Spring 2015 Nagy András Szabolcs Többcélú optimalizációs módszerek szabály alapú tervezésitér-bejáráshoz Beszámoló
2. helyezés Spring 2015 Segesdi Dániel, Vince Molnár Múlt és jövő: Új algoritmusok lineáris temporális tulajdonságok szaturáció-alapú modellellenőrzésére Beszámoló
2. helyezés Spring 2015 Szárnyas Gábor Inkrementális gráf lekérdezések a felhőben Beszámoló
Jutalom Spring 2015 Horváth Benedek, Raimund KonnerthZsolt Mázló Elosztott biztonságkritikus rendszerek modellvezérelt fejlesztése Beszámoló
Félév: 2013. tavasz
Jutalom Semester Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés 2013. tavasz Hajdu Ákos, Zoltán Mártonka Diszkrét dinamikus rendszerek viselkedésének felderítése ellenpélda-alapú absztrakció finomítás (CEGAR) segítségével PetriDotNet Beszámoló
1. helyezés 2013. tavasz Horányi Gergő Monitorok automatikus szintézise elosztott beágyazott rendszerek futásidőbeli verifikációjához István Majzik Beszámoló
2. helyezés 2013. tavasz Darvas Dániel, Attila Jámbor Komplex rendszerek modellezése és verifikációja Beszámoló
2. helyezés 2013. tavasz Dávid István Modellalapú fejlesztési módszer komplex események feldolgozásához László Gönczy Modellalapú módszer komplex események feldolgozásához
2. helyezés 2013. tavasz Tóth Tamás Valósidejű biztonságkritikus rendszerek k-indukció alapú verifikációja
Félév: 2011. tavasz
Jutalom Semester Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
2. helyezés 2011. tavasz Izsó Benedek Szakterület specifikus mérnöki modellek ontológia alapú ellenőrzése Beszámoló
2. helyezés 2011. tavasz Salánki Ágnes Virtualizált környezetek platformszintű teljesítménymenedzsmentje Imre Kocsis
Jutalom 2011. tavasz Fejes Endre Java programok hívási gráf alapú vizsgálata István Majzik Beszámoló
Félév: 2009. tavasz
Jutalom Semester Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
2009. tavasz Hegedüs Ábel, Tibor Bende BPEL 2.0 alapú munkafolyamatok formális verifikációja
1. helyezés 2009. tavasz Bergmann Gábor, András Ökrös Eseményvezérelt modelltranszformációk inkrementális mintaillesztés segítségével és alkalmazásuk domain-specifikus modellezésben
3. helyezés 2009. tavasz Balogh Zoltán Modelltranszformációs szabályok automatikus generálása példák alapján Dániel Varró
3. helyezés 2009. tavasz Oláh János Modell alapú hibainjektáló környezet fejlesztése István Majzik
Félév: 2007. ősz
Jutalom Semester Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés 2007. ősz Ráth István Zoltán Domain-specifikus modellezési nyelvek automatikus transzformációi
1. helyezés 2007. ősz Tóth Dániel Grafikus felhasználó felületek modell-alapú fejlesztése András Balogh
3. helyezés 2007. ősz Kovács Máté Munkafolyamatok szimulációja és formális analízise