EA11 Színezett Petri hálók 2.

Semester: 
2011. tavasz

Az előadás tartalma:

 • Színezetlen és színezett Petri hálók összehasonlítása
 • Színezett Petri hálók felépítése
  • Színezett Petri háló alkotóelemei
  • Multihalmazok
  • Coloured Petri Nets (CPN) hálók eszközkészlete
 • Színezett Petri háló példa: elosztott adatbázis
 • Színezett Petri hálók működése
  • Engedélyezettség színezett Petri hálókban
  • Őrfeltétel
  • Tüzelés színezett Petri hálókban
  • Lekötött és lekötetlen változók
 • Hierarchikus Petri hálók, modellfinomítás
  • Finomítás Petri hálónál
  • Hierarchikus modellezés
   • Hierarchikus felépítés eszközei a PetriDotNet, Snoopy éa DNAnet eszközökben
   • Hierarchikus színezett Petri hálók
 • Színezett Petri hálók széthajtogatása