Szolgáltatásintegráció

Senior Lecturer: 
Dániel Varró
Instructors: 
Gábor Bergmann
Instructors: 
László Gönczy
Instructors: 
Benedek Izsó
Instructors: 
István Zoltán Ráth
Instructors: 
Gábor Szárnyas
Instructors: 
Dániel Varró
Former Instructors: 
Ábel Hegedüs
Former Instructors: 
Gábor Huszerl

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a komplex informatikai rendszerek integrációs kihívásaival, és a szolgáltatás-orientált rendszerek paradigmájára építve az alkalmazható korszerű technológiákkal.

2014. tavaszi témák: 

  • Szolgáltatásorientált architektúra, kapcsolódó szabványok/technológiák: XML webszolgáltatások, WS-*, REST, OSGI
  • Folyamatalapú rendszertervezés, BPEL, BPMN, XPDL, eszközök: JBPM, Bonita, tervezési minták
  • Szabályalapú rendszerek, Drools
  • Komplex eseményfeldolgozás, eseményvezérelt szolgáltatások
  • Szemantikus technológiák, RDF alapú adattárolás, NoSQL, Cassandra
  • Kommunikációs middleware technológiák (MQ, JMS+JMX)
  • Enterprise Service Bus
  • Ipari esettanulmányok

 

A félév pontos időbeosztása elérhető itt: