FAQ BSc (2014 Szept. után)

 1. Milyen adminisztratív lépések vezetnek az aláírás megszerzéséig?
  1. Le kell tölteni a Dékáni hivatlatól a dokumentum sablonokat (kérelem, jelentkezési lap, feladatlap, igazoló lap), és ezeket szükség szerint fel kell használni, vagy a konzulensek számára tovább kell adni.
  2. Kell találni egy testhez álló feladatot, fel kell venni a kapcsolatot a kiíró konzulenssel, lehetőleg találni kell egy belső konzulenst is. Ki kell tölteni a jelentkezési lapot vagy a kérelmet. Kérelem esetén alá kell íratni a konzulensekkel, és el kell juttatni a kari felelőshöz.
  3. A szakirány szakmai gyakorlat felelőshöz kell írni egy emailt (guta at mit dot bme dot hu), amiben megírja a nevét/neptun kódját, egyetem kezdés évóet, az önlab/diplomamunka konzulensük elérhetőségét, valamint az eddigi kitöltött dokumentumokat elektronikusan.
  4. Legkésőbb a gyakorlat első napjaiban véglegesíteni kell a feladat leírását (feladatlap), ezt a konzulenssel alá kell íratni, és emailben ennek másolatát el kell juttatni a szakirány szakmai gyakorlat felelőshöz.
  5. A gyakorlat folyamán folyamatosan vezetni kell a napi bontású munkanaplót, és azt (hetente) hitelesíttetni kell a gyakorlatot vezető konzulenssel.
  6. A végzett munkáról a gyakorlat közben/végén beszámolót kell írni. Ez jellegében az írásbeli önlab beszámolóhoz hasonló legyen, terjedelme 15-20 oldal legyen, és mutassa be a feladatot, annak környezetét (szakterületét, előzményeit, célját), a megoldás során felhasznált (vagy legalább felmerült) technológiákat és eszközöket, a megoldás lépéseit, a tervezői döntések indoklását, az eredményeket, a továbbfejlesztési lehetőségeket és a saját munka értékelését.
  7. A gyakorlat végén a munkát vezető konzulenssel értékelő jelentést kell íratni. A hitelesített munkanaplót, a beszámolót, az értékelést, továbbá az eddig elektronikusan elküldött dokumentumok eredeti példányát le kell adni a szakirány szakmai gyakorlat felelőshöz, aki a belső konzulenssel vagy önlab/diplomatervezés konzulenssel közösen minősíti a szakmai gyakorlatot.
  8. A szakirány szakmai gyakorlat felelőshöz, aki sikeres teljesítés esetén elintézi a tárgy aláírást. Ehhez persze a hallgatónak is fel kell vennie a megfelelő tárgyat.
    
 2. Hogy van ez a "40 napnyi", "320 órányi" munka?

  A képzési követelmények szerint 8 hét szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Ez heti 5 nappal számolva 40 munkanap, ami napi 8 munkaórával 320 munkaóra. Mivel a hallgatók időbeosztásához nem feltétlenül illeszkedik a heti 5 nap, napi nyolc órás munkabeosztás, ezért a szakmai gyakorlat teljesítésekor az összesen 320 órányi munka elvégézését kéri számon az egyetem. A heti/napi időbeosztást a hallgató és a konzulens szabadon egyeztetheti.
   
 3. Mit jelent, hogy "a hallgatók tanulmányi kötelezettségük elhanyagolása nélkül teljesíteni tudják" a szakmai gyakorlatot?

  Ez a nyári szünet alatt nem jelenthet gondot. Vizsgaidőszakban a hallgatónak kell felmérnie, hogy mi nem akadályozza még a vizsgára készülésben. Szorgalmi időszak alatt viszont nem életszerű, hogy a nappali képzés mellett valaki heti 12-16 (esetleg 20) óránál több gyakorlatot tisztességesen el tudjon végezni úgy, hogy ez nem megy a tanulmányi kötelezettségei rovására. Ezt a szakmai gyakorlat megtervezésekor érdemes figyelembe venni.
   
 4. A nyári szakmai gyakorlat alatt hol lakhatok, alhatok?

  A gyakorlat alatt a szállást a hallgató intézi. Ha a cég tud ebben segíteni, az jó, de ez általában nem várható el. Az egyetem kialkudta a kollégiumokkal, hogy azok a hallgatók, akik kötelező szakmai gyakorlatukat a nyári szünet alatt végzik, a gyakorlat időtartamára a szokásos feltételekkel (pl. áron) kaphassanak kollégiumi szállást. Azonban érdemes arra számítani, hogy a 4 hetes szakmai gyakorlatra akkor sem feltétlenül adnak 8 heti szállást, ha a gyakorlat napi 4 órás csak. A nyári szállást tehát a kollégiumokkal érdemes előre elrendezni, és 4 hétnél hosszabb kollégiumi elhelyezésre nem érdemes számítani.
  A szakmai gyakorlat vidéken is végezhető. Érdemes esetleg olyan céget keresni, ahova otthonról is be lehet járni. Ez segíthet abban is, hogy a végzés után a szűkebb pátriájukban is ismerjenek cégeket.
   
 5. Mikor kell vagy nem kell belső konzulens?

  Általában célszerű belső konzulensként megjelölni azt az oktatót, aki az önlab/diplomatervezés feladatukat konzultálja. Ez különösen igaz akkor, ha a szakmai gyakorlat témájában is kapcsolódik ezekhez. Erről mindig egyeztessenek önlab/diplomatervezés konzulensükkel.
   
 6. Mit kell írni a "Kérelem"-ben a "gyakorlat időtartamá"-hoz?

  Miután az időtartam kötelezően 40 munkanap illetve 320 munkaóra, ezért nyilvánvaló, hogy a kérdés nem erre vonatkozik. Ide a szakmai gyakorlat kezdő- és végdátumát kell beírni. (A kettő között legalább 4 hét lesz, de nem napi 8 órás gyakorlat esetén több is.) A munkanaplón szereplő dátumoknak majd e két dátum közé kell esnie.
   
 7. Hogyan kerül be a szakmai gyakorlat a Neptunba?

  Az a hallgató, aki felveszi a szakirányhoz tartozó Szakmai gyakorlat tárgyat (ez nálunk a BME VIMI MS20 kódú tárgy), és az adott félév szorgalmi időszakának végéig igazolja a gyakorlat teljesítését, aláírást kap ebből a tárgyból. A nyáron teljesített gyakorlatot az őszi félév elején kell igazolni, és az őszi félévben kell felvenni a tárgyat, decemberben adunk aláírást. Különben a tárgyfelvételt a gyakorlat végéhez kell igazítani.
   
 8. Lehet-e a szakmai gyakorlat az egyetemen végezni?

  Igen, lehet. Ráadásul ez nem csak a tanszéket jelenti, hanem a teljes egyetemet. (Bár ez ellentmond annak, hogy a szakmai gyakorlat eredeti célja, hogy a hallgatók egy kis "ipari levegőt szagoljanak".) Ilyenkor is alapvetően a hallgató keres magának témát és konzulenst, csak a gyakorlat munkaadója az egyetem lesz. A feladatnak ilyenkor is tisztán el kell különülnie mindenféle önlab és diplomatervezési feladattól.