Teszteléses szorgalmi házi feladat (Cucumber)

Ahogy az előadáson is elhangzott, a szorgalmi feladat a kötelező házi feladat során elkészített saját sakkóra automata funkcionális tesztelése.

A teszteseteket a sakkóra interfészén beadott inputokból (gombnyomások), adott idejű várakozásokból, és kimenetek (kijelzők, sípjel) ellenőrzéséből felépített szekvenciákként (teszteset, scenario) kell specifikálni. Minden ilyen teszteset végén (és ahol jelentősége van, akár közben is) kötelező kimenetet vizsgálni. A teszteknek természetesen sikeresen le kell futniuk.

A teszkészlet tervezésekor erősen ajánlott a saját állapotgép szerkezetét figyelembe venni, minél nagyobb tesztfedettségre törekedni. Az állapotátmenet szintű fedettséget (némi pontatlansággal) a Yakindu állapotgépből generált forráskódot feldolgozó automatizált fedettségmérő eszközökkel (EclEmma) ki kell mutatni. Teljes pontszámot az a megoldás érdemel, amelyik teljes átmenetfedést ad.

A tesztesetek specifikációját a chessclock.feature fájlban, a Gherkin nyelven kell megadni, és a Cucumber eszközzel végrehajtani. A tesztesetek egyes lépései a Gherkin nyelvben kényelmes, olvasható alakban adhatóak meg. A felhasználható lépések tényleges végrehajtását megvalósítottuk, a kiadott projektben biztosítjuk. A kiadott projekt ezen felül mintának tartalmaz a chessclock.feature fájlban pár (nem feltétlenül értelmes, a specifikációval nem feltétlenül konform) tesztesetet a Gherkin formátum bemutatúsára, a könnyebb elindulás támogatására. 

A szorgalmi feladat teljesítése előtt mindenképpen ajánljuk a mellékelt technológiai segédlet elolvasását, amely a környezet telepítésére, a tesztspecifikációk megfogalmazására és a tesztfedettség mérésére is kitér. A feladat megoldása a mellékletként csatolt cucumber_extension.zip archívumként kiadott projektben történjen (ennek beüzemelése is a technikai segédletben van leírva).

Feltételek:

  • Leadási határidő a 14. hét vége (2018.05.20. 23:59), a tárgy honlapján elérhető lesz az űrlap, az előző feladatokhoz hasonlóan.
  • Leadandó egy .zip állományban:
    • A chessclock.feature állomány a tesztkészlettel
    • Egy rövid dokumentáció (PDF) a tesztkészlet áttekintő leírásával, tervezési szempontjaival, és az elért kódfedettség igazolására képernyőmentésekkel (EclEmma Coverage nézet)
  • Szóbeli védés a pótlási héten.
  • A kötelező számonkérések teljesítése esetén jegyjavításra (ill. jeles szint felett IMSc pont szerzésére) maximálisan elérhető 10 pont.
Related file: 
Related file: