Felhő rendszerek robosztusságának empirikus kiértékelése fejlett elemzési módszerekkel

2017
2019
Contact: 
András Pataricza

Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása a magyar-portugál relációban (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap​).

Kooperációs partner: Coimbrai Egyetem Műszaki Informatika Tanszék, Prof. Dr. Henrique Madeira 

A Hibatűrő és az Intelligens Rendszerek csoportok és a Coimbrai Egyetem projektjének célkitűzése kritikus, felhő alapú alkalmazások vizsgálata, melyeknek a rendszer vagy az alkalmazás hibája esetén is kézbentartott módon meg kell felelniük működési és biztonsági követelményeknek. A kockázat kezelésének egyik alapja a felhő platformok és azokon futtatott alkalmazások hibákra érzékenységének és robosztusságának előzetes kísérleti vizsgálata. 

Az ellenőrzés egyik alapvető módja a törésteszt-szerű mesterséges hibainjektálási vizsgálatsorozat. Ezek a kísérletek hatalmas tömegű adatot szolgáltatnak, amelyekből részletes analízissel kell kivonni a felhő alapú megoldás robosztusságra való tervezése és ellenőrzése szempontjából releváns információkat - lehetőleg a későbbi alkalmazások tervezésénél újrahasznosítható modell formájában. Ugyanakkor a számítási felhőkben a “nagy adatok” alapvető statisztikai elemezési módszerei ma már elérhetőek akár kereskedelmi szoftver szolgáltatásként (Software as a Service) is.

A partnerek célja, hogy egy automatizált, validációs és modell alkotó környezet hozzanak létre felhő alkalmazások és platformok teljesítőképesség-jellemzésére, egyesítve a nagy szolgáltatásminőség- és -biztonság-igényű alkalmazások kísérlet alapú ellenőrzésére és modellezésére kifejlesztett eredeti módszereiket és kutatási eredményeiket.

Specifikusan, a közös kutatómunka szinergikusan integrálja

  • a Coimbrai Egyetem évtizedes hibainjektálási és robosztusság-tesztelési tapasztalatát és az ott rendelkezésre álló gazdag adatvagyont
  • a BME intelligens adatelemzési-modellezési kompetenciáival és kulcsalgoritmusaival.

Az alapvető kutatási célkitűzés a tudományosan igényes és a nagy adatsorozatok vizsgálatára megjelenőben levő technikák alkalmazása a vizsgálat alaposságának illetve a konstrukciós elvek fejlesztésének támogatására.

  • A várható fő előnye a felhő alapú szolgáltatások felhasználói számára a működési és adatbiztonság garantálása illetve javítása. Az alapos kiértékeléssel igazolt szolgáltatás- és adatbiztonság előfeltétele a felhő alapú szolgáltatásokba vetett felhasználói bizalomnak, így a kutatás várhatóan egy jelentős akadályt hárít el azok terjedése szempontjából.

  • A projekt egy hagyományos ellenőrzési és elemzési metodikát tudományos és műszaki szempontból hatékonyabbá, megalapozottabbá és mélyebbé tesz, originális elméleti eredményeket és évtizedes kísérleti tapasztalatokat integrálva.

A vizsgálati módszereket és algoritmusokat a projekt egy ipari keretrendszerbe ágyazza és közel prototípus szinten fogja megalapozni. A kritikus IT szolgáltatásoknál (pl. banki, egészségügyi alkalmazások) szokásos, sőt elvárt, illetve megkövetelt a kísérleti vizsgálat. A projekt ezt viszi tovább a felhő alapúakra.