Informatikai rendszertervezés záróvizsga

Záróvizsga tételek (2020-tól)

 1. A modellalapú tervezés alapfogalmai Modellek a rendszertervezésben. Fejlesztési folyamatok (V modell, platformalapú rendszertervezés) és főbb lépéseik. Platform modellek, allokáció, architektúra terv, hibatűrés fogalmai. Verifikáció és validáció különböző szintjei. Modellek felhasználása. A SysML nyelv felépítése, modellek rendszerezése csomagok (package) segítségével.
 2. Követelmények Funkcionális és extrafunkcionális követelmények modellezése, SysML követelmény diagram elemkészlete. Nyomonkövethetőség (traceability) fogalma.
 3. Használati esetek Érintett (stakeholder) és aktor fogalma. Rendszerkontextus. Modellezés használati esetekkel (use case), SysML használati eset diagramok elemkészlete.
 4. Strukturális modellek Architektúra ill. logikai komponens tervezés. Top-down és bottom-up tervezés. Építkezés funkcionális blokkokból. A SysML blokkdiagram elemkészlete. Definíció (típus), felhasználás és példány hármas viszonya.
 5. Logikai és fizikai kapcsolatok modellezése Interfésztervezés, portok (fajtái, interfész blokk, konjugált port, flow property), komponensek közötti kommunikációs útvonalak, enkapszuláció. A SysML Internal Block Diagram elemkészlete, szerepe.
 6. Logikai és fizikai adatok modellezése Jólformáltsági kényszerek. Profilok. Fizikai paraméterek modellezése (SysML parametrikus diagram). Kauzális értékadás és akauzális egyenletek. Szimuláció.
 7. Folyamatmodellezés Folyamat- és adatfolyammodellek (SysML aktivitás diagram) szintaxisa és szemantikája, kapcsolata más modellekkel.
 8. Állapotalapú modellek Reaktív komponensek állapotalapú viselkedésmodellje. SysML állapotgépek szintaxisa, szemantikája, kapcsolata más modellekkel.
 9. Forgatókönyvek Interakciók modellezése (SysML szekvencia diagram). Szintaxis, főbb szemantikai kérdések a felhasználási cél függvényében.
 10. Szolgáltatásbiztonság alapfogalmak Biztonságosság, veszély, kockázat fogalma. A biztonságintegritási szint szerepe. A szolgáltatásbiztonság alapjellemzői, a rendelkezésre állás és megbízhatóság kapcsolata.
 11. Architektúra tervezés kritikus rendszerekben Tipikus architektúrák (tervezési minták) biztonságos leálláshoz, illetve hibatűréshez.
 12. Szolgáltatásbiztonság kiértékelése Hibafa, eseményfa, hibamód és hatás analízis (FMEA). Megbízhatósági analízis megbízhatósági blokkdiagramokkal.
 13. V&V áttekintés Tipikus V&V feladatok áttekintése és helye a fejlesztési folyamatban. Követelmény-alapú tesztek definiálása. Specifikáció-alapú teszttervezési technikák.
 14. Modellalapú teszttervezés Modellalapú tesztelés céljai. Tesztelési célok, architektúra és tesztesetek specifikálása. UML2 Testing Profile.

Záróvizsga tételek (a tárgyat 2019-ig hallgatóknak)

 1. A modellalapú tervezés alapfogalmai Fejlesztési folyamatok, követelmény nyelvek, modellek, platformok, verifikáció és validáció, rendszerfejlesztési folyamatok (V modell vs. agilis módszerek), szolgáltatásbiztonság fogalma. A SysML nyelv. Modellvezérelt technikák alapfogalmai, modelltranszformáció és kódgenerálás.
 2. Követelmények Funkcionális és extrafunkcionális követelmények modellezése. Nyomonkövethetőség (traceability) fogalma. Érintett (stakeholder) és aktor fogalma. Használati esetek (use case).
 3. Strukturális modellek Architektúra ill. logikai komponens tervezés. Top-down és bottom-up tervezés. Építkezés funkcionális blokkokból.  Interfész  tervezés, komponensek közötti kommunikációs útvonalak, enkapszuláció. Definíció (típus), felhasználás és példány hármas viszonya.
 4. Logikai és fizikai adatok modellezése Jólformáltsági kényszerek. Profilok. Fizikai paraméterek modellezése. Kauzális értékadás és akauzális egyenletek.
 5. Viselkedési modellek Folyamat- és adatfolyammodellek (aktivitás diagram). Reaktív komponensek állapot alapú viselkedésmodellje. Viselkedési modellek szemantikája, kapcsolata más modellekkel.
 6. Forgatókönyvek Interakciók modellezése (szekvencia diagram). Főbb szemantikai kérdések a felhasználási cél függvényében.
 7. Szolgáltatásbiztonság alapfogalmak Biztonságosság, veszély, kockázat fogalma. A biztonságintegritási szint szerepe. A szolgáltatásbiztonság alapjellemzői, a rendelkezésre állás és megbízhatóság kapcsolata.
 8. Architektúra tervezés kritikus rendszerekben Tipikus architektúrák (tervezési minták) biztonságos leálláshoz illetve hibatűréshez.
 9. Szolgáltatásbiztonság kiértékelése Hibafa, eseményfa, hibamód és hatás analízis (FMEA). Megbízhatósági analízis megbízhatósági blokkdiagramokkal.
 10. Platform és infrastruktúra modellek Komponens integrációs technológiák, partícionált alkalmazások, infrastruktúra modellek, elosztott architektúrák. Modern platformok.
 11. V&V áttekintés Tipikus V&V feladatok áttekintése és helye a fejlesztési folyamatban. Követelmény-alapú tesztek definiálása. Specifikáció-alapú teszttervezési technikák.
 12. Modellalapú teszttervezés Modellalapú tesztelés céljai. Tesztelési célok, architektúra és tesztesetek specifikálása. UML2 Testing Profile.