Sikerrel zárult a SENSORIA projekt

Dr. Varró Dániel és Gönczy László a SENSORIA FP6 projekt záró értékelésén vettek részt 2010. február 22-24 közt, ahol az EU által felkért szakértők jó/kiváló minősítést adtak a projektnek. A projektben a BME felelőssége volt az eszközdemonstráció vezetése, ill. a modellvezérelt fejlesztési megközelítést átfogóan bemutató jelentések elkészítése.  A megbeszélés házigazdája a projekt koordinátor Ludwig-Maximilians Universitat München volt.

A BME kutatási eredményei a következők voltak: szolgáltatásorientált rendszerek nemfunkcionális paramétereinek modellezése és analízise, automatizált telepítési támogatás, modelltranszformációs eredmények, eszközintegrációs keretrendszer elosztott működésének támogatása, közvetlenül a mérnöki (BPEL) modellbe visszavetített formális vizsgálati módszerek.