BSc záróvizsgák időbeosztása

A BSc képzés (MIT tanszék, Rendszertervezés szakirány) szakdolgozat védéssel egybekötött záróvizsgái 2011. január 5. szerda délután (13:00-16:00) és 2011. január 6. csütörtökön (11:15-12:00 és 13:00-18:30) lesznek az I épület B szárny IV. emeleti I.L.405-ös laborban. A részletes időbeosztás a mellékelt PDF fájlban olvasható.


A záróvizsgán csak az vehet részt, aki sikeresen megszerezte az abszolutóriumot, annak megléte ugyanis alapkövetelménye a záróvizsgára bocsátásnak.

Két vonatkozó szabályzat rendelkezik erről (az egyik egyetemi, a másik kari szintű, a kettő kiegészíti egymást):

Idézem a TVSz idetartozó passzusait:


  • 20. § (1) Azt követően, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett, számára végbizonyítványt (abszolutóriumot) kell kiállítani a képesítési követelményekben szereplő, nyelvtudásra vonatkozó előírás teljesítésétől függetlenül.A végbizonyítvány (abszolutórium) kiadásának szükséges, de nem elégséges feltétele MSc/MA képzésben a 20. § (4) szerinti aláírás megléte.
  • 20. § (2) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megléte. A záróvizsgára bocsátás további feltételeit a mintatanterv tartalmazza. Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek és a szak mintatantervének a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.

Ez mind a BSc, mind az MSc képzésre egyformán érvényes szabály.

A záróvizsga beosztás elkészítését még a pótlási időszak végéig be kell fejeznünk, amikor még nem lehet tudni, hogy meg van-e mindenkinek az abszolutóriuma, vagy sem. Egyébként később sem kapunk erről információt. Így lehetséges, hogy valaki be van osztva záróvizsgára, noha nincs meg az abszolutóriuma.
 

Kapcsolódó fájl: