Az R3-COP projekt megbeszélése

Az R3-COP projekt megbeszélése

Március végén került sor az R3-COP - Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems (Robusztus és biztonságos mobil kooperatív autonóm rendszerek) ARTEMIS projekt éves megbeszélésére a dániai Odense-ben, az ottani DTI CRT robottechnológiai központban. A projektben vállalt tesztelési feladatainkat dr. Majzik István mutatta be.
A tesztelés mellett tanszéki kutatók közreműködnek még tanuló algoritmusok és tudásintegráció kidolgozásában is.

A tesztelés legnagyobb kihívása a környezetfüggő (adaptív) viselkedés tesztelése. A funkcionális és robusztussági tesztek hatékony generálásához szükséges megoldásokat adni a környezet modellezésére, a teszt scenario leírására, valamint teszt minőségi mértékek származtatására is. Csoportunkból Micskei Zoltán, Szatmári Zoltán és Oláh János közreműködnek jelenleg a projektben.