Kritikus beágyazott rendszerek félévközi feladat: irodalomfeldolgozás és hallgatói előadás

A Kritikus beágyazott rendszerek tárgy félévközi követelménye egy, a tárgy anyagához kapcsolódó szakmai publikáció önálló, otthoni feldolgozása és egy rövid hallgatói előadás keretében való bemutatása.

A feldolgozandó irodalom lehet az oktatók által javasolt, vagy a hallgató által hozott és az oktatók által elfogadott publikáció. A hallgatói javaslatok beküldésének határideje a múlt hét vége volt, e határidőig nem érkezett hallgatói felajánlás. Így az oktatók által összeállított listából jelöljük ki a feldolgozandó irodalmat. Az választható cikkek listáját és rövid kivonatát az "Szakirodalom" lapon található táblázatban soroltuk fel. A cikkekhez hozzáférni a táblázatban elhelyezett [URL] hivatkozások segítségével lehet.

Ahhoz, hogy összeállíthassam a feldolgozandó cikkeket az egyes személyekhez rendelő listát, azt kérem, hogy mindenki legyen szíves e-mailben nekem (a címre) küldje el három, a fenti listából általa kiválasztott publikáció sorszámát preferencia sorrendben! Határidő: április 8. péntek este. Ennek figyelembevételével fogom a listát elkészíteni.

A hallgatói beszámolókat az utolsó két előadás (május 5. és 10.) alkalmával tartjuk. Egy előadás 15 perces lesz, amit 5 perc megbeszélés (kérdések, értékelés) követ. Így alkalmanként 5 hallgató beszámolójára kerülhet sor.