Beszámolók ütemezése

Az Önálló laboratórium és a Diplomatervezés 1 tárgyak hallgatóinak a félév zárásaként a tárgykövetelmények szerint be kell számolnia a félévben végzett munkáról.

A beszámolók ütemezése (a kapott visszajelzések alapján) elkészült és megtekinthető a következő táblázatban: Beszámolók ütemezése (Verzió: 2011. május 4.  Kérjük az esetleges változásokat kísérjék figyelemmel!)

Kérjük, hogy mindenki pontosan jelenjen meg a beszámolójához tartozó szekció kezdetekor és hallgassa meg a szekció minden előadását!

A sokféle kötöttség miatt a beszámolók ütemezésének megváltoztatására csak csere formájában tudunk lehetőséget biztosítani, amennyiben ebbe mindkét fél konzulense is beleegyezik. Kivételes problémák esetén keressék meg a tárgyfelelőst.


A beszámolóra való felkészülés során a következőket érdemes figyelembe venni:

 • A beszámoló személyenként egy-egy 10 perces kiselőadással történik. Az előadást kérdések követik 2-3 percben.
  Ezen felül a szekció végén fenntartunk egy kb. 15 perces további időkeretet gyakorlati demonstrációkra is, amikor az elkészült programok, rendszerek működés közben is bemutathatók (ez a bemutató opcionális, de emeli a beszámoló színvonalát). Az erőforrásigényeket és lehetőségeket a konzulenssel kell előzetesen egyeztetni.
 • Az előadáshoz PowerPoint vagy PDF fóliákat kell készíteni, ezeket számítógépes kivetítővel lehet majd bemutatni. Az esetleges PowerPoint kompatibilitási problémák miatt a fóliákat PDF formátumban mindenképpen hozzák el! Internet kapcsolat a beszámoló helyszínén nem garantált.
 • A félév végi jegyet a kiselőadás, a szakmai színvonal, a szorgalom és a dokumentáció részjegyek figyelembevételével a beszámolót meghallgató oktatói bizottság és a konzulens véglegesíti majd.

A leadandó dokumentációt a tárgykövetelmények szerinti kiméretben és határidőre kell elkészíteni:

 • Aki az Önálló laboratórium utolsó félévét zárja le, annak a konzulenssel egyeztetett írásbeli dokumentációt  kell leadnia a végzett munkáról. Ennek terjedelme tipikusan kb. 15-20 oldal. Ez az eddigi (akár több féléves) munka leírását kell, hogy tartalmazza; olyan szinten, hogy a munka ez alapján megérthető és adott esetben mások által folytatható legyen. A dokumentáció tipikus részei:
  • Bevezetés, irodalomkutatás eredményei, a feladat pontosítása.
  • Fejlesztői dokumentáció (rendszer architektúra, modulok leírása, implementációs kérdések, teszt tervek, tesztelési eredmények).
  • Felhasználói dokumentáció (telepítendő programok, bemeneti és kimeneti formátumok, használat módja stb.).
  • Értékelés, továbbfejlesztési lehetőségek.
 • Aki még nem az utolsó félévét zárja le az Önálló laboratóriumnak, annak a konzulens által meghatározott írásbeli beszámolót kell elkészítenie és beadnia (pl. rendszerterv).
 • A Diplomatervezés 1 félév esetén a kari központi tárgykövetelmények szerint a félévben végzett munkáról írásos beszámolót kell készíteni, aminek terjedelme kb. 30 oldal. A beszámoló tartalmát a konzulenssel kell egyeztetni. Fontos, hogy a beszámolót a kari diplomaterv portálra is fel kell tölteni, ld. http://diplomaterv.vik.bme.hu
 • Webes archívum létrehozásához minden beszámoló mellé kérünk a munkáról egy egyoldalas összefoglalót (kivonatot). Ez magyar és emellett opcionálisan angol nyelven készüljön el. Kérjük a beszámolók a mellékelt formátum minta szerint készüljenek el: Egyoldalas összefoglaló formátum (Word dokumentum)

A kért dokumentációt, az egyoldalas összefoglalót (kivonatot) és a beszámolóhoz készült prezentációt célszerű egyszerre feltölteni, a portálra való belépés után bal oldalon a "Tartalom beküldése" pontot választva.
A feltöltött anyagokat a konzulens fogja jóváhagyni.


A beszámolókra való felkészüléshez és a dokumentációk elkészítéséhez további hasznos tanácsokat lehet olvasni a tanszéki központi önálló laboratórium és diplomaterv oldalakon:

Önálló laboratórium: http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/onallolabor/
Diplomatervezés: http://www.mit.bme.hu/oktatas/diploma/