Rendszermodellezés pótzárthelyi eredmények (2011. ősz)

A mellékelt listán olvashatóak a pótzárthelyi előzetes eredményei. A végleges eredmények a megtekintés után alakulnak ki, amelyre a jövő keddi órán kerül sor.

A zárthelyin 24 pontot lehetett szerezni, ebből 9.5 elérése jelentette az elégséges szintet. A további jegyhatárokat 13, 16 ill. 20 pontnál állapítottuk meg. Az összesen 21 dolgozatból 1 jó, 5 közepes, 6 elégséges és 9 elégtelen született, 1.90 jegyátlaggal. Egy hallgató jó érdemjegyre javította korábbi osztályzatát, így előtte nyitva áll a szorgalmi feladat és a megajánlott vizsgajegy lehetősége. Ketten a korábbinál rosszabb eredményt értek el, az ő pótzárthelyijüket nem vesszük figyelembe.

A pótpótzárthelyit dec. 14-én tartjuk.

Kapcsolódó fájl: