Önálló laboratórium és Diplomatervezés 1. félév végi beszámolók ütemezése

Kedves Hallgatók!

Az Önálló laboratórium valamint a Diplomatervezés 1 félévek zárásaként a tárgykövetelmények szerint mindenkinek be kell számolnia a félévben végzett munkáról. A következőket szeretnénk kihirdetni a beszámoló részleteiről:

 • A beszámoló személyenként egy-egy 10 perces kiselőadással történik. Az előadást kérdések követik 2-3 percben.
 • Az előadáshoz PowerPoint vagy PDF fóliákat kell készíteni, ezeket számítógépes kivetítővel lehet majd bemutatni.
 • Ezen felül szeretnénk további időkeretet fenntartani gyakorlati demonstrációkra is, amikor az elkészült programok, rendszerek működés közben is bemutathatók. Ez a bemutató opcionális, ha valaki szeretne bemutatót tartani, kérem emailben jelezze a konzulensének.

A beszámolókat előreláthatóan azokban időtartományokban szeretnénk beosztani, amelyeket a következő Doodle linken láthatnak:

https://doodle.com/g4k8ib4r2kke679q

Kérem, hogy töltsék ki a fenti Doodle kérdőívet, és a szavazásnál a lehető legbővebb opciókat adják meg. Azaz nemmel csak olyat jelöljenek meg, amelyik indokolhatóan (órarendi elfoglaltság miatt) nem felel meg.

Kitöltési határidő: 2014. május 8. csütörtök 23:59.

Kérem, hogy aki nem kíván beszámolót tartani, e-mailben a fenti határidőig jelezzen vissza a konzulensének!

A visszajelzések alapján elkészítjük a beszámolók ütemezését, és e-mailben, illetve itt a portálon hirdetjük ki. A beszámolók várhatóan az I.L.405. és I.B.413. laborokban lesznek.

Az egyes tárgyak speciális tudnivalói a következők.

Önálló laboratórium:

 • Aki az önálló laboratórium utolsó félévét zárja le, írásbeli beszámolót kell készítenie a végzett munkáról. Ennek tartalma és terjedelme a konzulenssel való egyeztetés tárgya, tipikusan kb. 10-15 oldal. Ez az eddigi munka leírását kell, hogy tartalmazza; olyan szinten, hogy a munka ez alapján megérthető és adott esetben mások által folytatható legyen.
 • Aki még nem az utolsó félévet zárja le (MSc Önálló labor 1), annak a konzulens által meghatározott írásbeli dokumentációt kell elkészítenie (pl. rendszerterv).
 • A beszámolókat fel kell tölteni a szakirány portálra: http://www.inf.mit.bme.hu/, belépés után ld. a Tartalom feltöltése menüpontot.
 • A beszámoló mellé kérjük, hogy mindenki töltsön fel egy egyoldalas összefoglalót (kivonatot) is az elvégzett munkáról. Ehhez formátum minta letölthető a tanszéki önálló labor oldalról: http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/onallolabor
 • Az írásbeli anyagok elkészítésének határideje a szorgalmi időszak vége, pótlás a pótlási időszakban lehetséges.


Diplomatervezés 1:

 • A kari központi tárgykövetelmények szerint a félévben végzett munkáról írásos beszámolót kell készíteni, aminek terjedelme kb. 30 oldal. A beszámoló tartalmát a konzulenssel kell egyeztetni és a beszámoló előtt leadni.
 • Fontos, hogy ezt a beszámolót a kari diplomaterv portálra is fel kell tölteni: http://diplomaterv.vik.bme.hu/.
 • Határidő a szorgalmi időszak vége, pótlás a konzulens engedélyével a pótlási időszakban lehetséges.


Köszönettel,
Ráth István és Bergmann Gábor
tárgyfelelősök