Önálló laboratórium és Diplomatervezés 1. félév végi beszámolók ütemezése

Kedves Hallgatók!

Az Önálló laboratórium valamint a Diplomatervezés 1 félévek zárásaként a tárgykövetelmények szerint mindenkinek be kell számolnia a félévben végzett munkáról. A következőket szeretnénk kihirdetni a beszámoló részleteiről:

 • A beszámoló személyenként egy-egy 10 perces kiselőadással történik. Az előadást kérdések követik 2-3 percben.
 • Az előadáshoz PowerPoint vagy PDF fóliákat kell készíteni, ezeket számítógépes kivetítővel lehet majd bemutatni.
 • Ezen felül szeretnénk további időkeretet fenntartani gyakorlati demonstrációkra is, amikor az elkészült programok, rendszerek működés közben is bemutathatók. Ez a bemutató opcionális, ha valaki szeretne bemutatót tartani, kérem emailben jelezze a konzulensének.

A beszámolókat előreláthatóan azokban időtartományokban szeretnénk beosztani, amelyeket a következő Doodle linken láthatnak:

http://doodle.com/poll/cu9x7s43ib9a7pcn

Kérem, hogy töltsék ki a fenti Doodle kérdőívet, és a szavazásnál a lehető legbővebb opciókat adják meg. Azaz nemmel csak olyat jelöljenek meg, amelyik indokolhatóan (órarendi elfoglaltság miatt) nem felel meg. Aki túl kevés időpontot jelöl meg, annak az igényeit nem feltétlenül tudjuk figyelembe venni.

Kitöltési határidő: 2015. november 23. hétfő 23:59.

Kérem, hogy aki nem kíván beszámolót tartani, e-mailben a fenti határidőig jelezzen vissza a konzulensének!

A visszajelzések alapján elkészítjük a beszámolók ütemezését, és e-mailben, illetve itt a portálon hirdetjük ki. A beszámolók várhatóan az I.L.405. és I.B.413. laborokban lesznek.

Az egyes tárgyak speciális tudnivalói a következők.

Önálló laboratórium:

 • Aki az önálló laboratórium utolsó félévét zárja le, írásbeli beszámolót kell készítenie a végzett munkáról. Ennek tartalma és terjedelme a konzulenssel való egyeztetés tárgya, tipikusan kb. 10-15 oldal. Ez az eddigi munka leírását kell, hogy tartalmazza; olyan szinten, hogy a munka ez alapján megérthető és adott esetben mások által folytatható legyen.
 • Aki még nem az utolsó félévet zárja le (MSc Önálló labor 1), annak a konzulens által meghatározott írásbeli dokumentációt kell elkészítenie (pl. rendszerterv).
 • A beszámolókat fel kell tölteni a szakirány portálra: http://www.inf.mit.bme.hu/, belépés után ld. a Tartalom feltöltése menüpontot.
 • A beszámoló mellé kérjük, hogy mindenki töltsön fel egy egyoldalas összefoglalót (kivonatot) is az elvégzett munkáról. Ehhez formátum minta letölthető a tanszéki önálló labor oldalról: http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/onallolabor
 • Az írásbeli anyagok elkészítésének határideje a szorgalmi időszak vége, pótlás a pótlási időszakban lehetséges.

Diplomatervezés 1:

 • A kari központi tárgykövetelmények szerint a félévben végzett munkáról írásos beszámolót kell készíteni, aminek terjedelme kb. 30 oldal. A beszámoló tartalmát a konzulenssel kell egyeztetni és a beszámoló előtt leadni.
 • Fontos, hogy ezt a beszámolót a kari diplomaterv portálra is fel kell tölteni: http://diplomaterv.vik.bme.hu/.
 • Határidő a szorgalmi időszak vége, pótlás a konzulens engedélyével a pótlási időszakban lehetséges.


Köszönettel,
Ráth István és Bergmann Gábor
tárgyfelelősök