Alkalmazási területek és projektek

A kutatócsoport kompetenciái (szolgáltatásbiztos rendszerek tervezése, modellalapú szoftvertervezés, formális módszerek alkalmazása) sikeresen hasznosultak több alkalmazási területen is. Ezeket a területeket néhány jellegzetes, az Európai Unió által támogatott kutatási projekt segítségével mutatjuk be.

Kritikus beágyazott rendszerek

 • DIANA: Integrált moduláris hardver és szoftverplatform kialakítása a repülőgépipar számára
 • MOGENTES: Modell alapú automatikus teszt generálás
 • SAFEDMI: Biztonságos mozdonyvezetői kezelőfelület tervezése
 • DECOS: Platform, komponensek és modell alapú fejlesztői keretrendszer kidolgozása
 • GENESYS: Általános rendszerarchitektúra és fejlesztési módszertan definiálása

Szolgáltatásalapú rendszerek és üzleti folyamatok

 • SENSORIA: Tervezési módszerek kidogozása a szolgáltatás-orientált architektúrához (SOA)
 • HIDENETS: Köztesréteg szolgáltatások és kommunikációs protokollok fejlesztése ad-hoc hálózatokhoz
 • e-Freight: Tervezési és üzemeltetési platform fejlesztése különböző szállítási módok kapcsolt használatára

Informatikai infrastruktúra

 • DESEREC: Mérési, modellezési és analízis módszerek kidolgozása IT infrastruktúrák újrakonfigurációjához
 • SecureChange: Folyamatosan változó IT rendszerek biztonsági verifikálása tervezési és telepítési időben
 • AMBER: A szolgáltatásbiztonság mérési és értékelési módszereire vonatkozó kutatások koordinálása