Felhő rendszerek robosztusságának empirikus kiértékelése fejlett elemzési módszerekkel

2017
2019
Kapcsolattartók: 
Pataricza András

Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása a magyar-portugál relációban (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap​). Tovább »

Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems (R5-COP)

2014
2017
Kapcsolattartók: 
Majzik István

Az európai gyártóiparnak szembe kell néznie a terméktípusok növekvő számával, elsősorban a gyakori innováció, a rövid termék életciklusok és a kis sorozatok miatt. Mindezek mellett folyamatos igény a termelési költségek csökkentése. Ezeket a trendeket az átkonfigurálható és újrafelhasználható robotokat alkalmazó gyártásautomatizálás képes kiszolgálni. A könnyű adaptálás és újrafelhasználás céljával jelenleg még kevés robot rendszert és komponenst terveznek. Ennek a hiányosságnak a kezelése érdekében az R5-COP nemzetközi projekt a moduláris és átkonfigurálható robot rendszerekre fókuszált. Tovább »

Scalable Modelling and Model Management on the Cloud (MONDO)

2014
2016
Kapcsolattartók: 
Izsó Benedek
Kapcsolattartók: 
Ráth István
Kapcsolattartók: 
Szárnyas Gábor
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

Ahogy a modellalapú szoftverfejlesztést a nemzetközi ipari gyakorlatban egyre nagyobb és komplexebb rendszerek tervezésében használják, a jelenlegi modellezőeszközök gyakran ütköznek skálázhatósági korlátokba, mely hatékonysági problémák formájában komoly akadályt jelenthet. Emiatt kutatási és fejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű, hogy a szoftvermodellezés számára olyan technológiákat, algoritmusokat és eszközöket fejlesszünk ki, amelyek biztosítják az eszközök megfelelő hatékonyságát és használhatóságát nagyon összetett rendszerek modellezése esetén is - ez a kulcsa annak, hogy a módszertan elsmert előnyeit a fejlesztői produktivitás, szoftverminőség és karbantarthatóság tekintetében a jövőben is folyamatosan ki lehessen aknázni.

A MONDO projekt célja a fent említett skálázhatósági kihívások megoldása mind elméleti, mind gyakorlati oldalról, az elosztott rendszerek és algoritmusok módszereire, illetve napjaink felhő alapú infrastruktúrájára alapozva. A skálázhatóság elérése érdekében a szoftvermodellezési környezetben elsősorban nagy (gráf)modellek és komplex szakterületi modellező nyelvek szisztematikus kezelését kell megoldani. Tovább »

CErtification of CRItical Systems (CECRIS)

2013
2016
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Pataricza András

A Marie-Curie projektek célja a legfrissebb akadémiai eredmények ipari alkalmazásba vezetése.

A CECRIS projekt célja előrelépni a kritikus rendszerek fejlesztés, verifikáció, validáció és tanúsítványozás területén.

A projekt a fenti terület olyan nehéz és fontos szempontjaira fókuszál, mint a biztonság, hatékonyság, üzlet. A projekt tudományos célja tanulmányozni a korszerű tudományos és ipari rendszerfejlesztési módszertanokat és ezek használatának hatását a kritikus rendszerek verifikációjára, validációjára és tanúsítására. Továbbá a projekt célja olyan stratégiák és technikák kifejlesztése, amelyek fél- vagy teljesen automatikus eszközöket és módszereket adnak ezekhez a tevékenységekhez, melyeknek hatása a költségekre és minőségre kiszámítható, hogy a költségek hozzárendelhetők legyenek a vizsgált termék által elért RAMS tulajdonság szinthez. A projekt során olyan iránymutatások készülnek, amelyek képesek támogatni a mérnököket a verifikációs és validációs fázisok megtervezésében.

Jellege szerint a CECRIS egy PEOPLE-IAPP projekt, amelyben a résztvevő kutatóknak lehetőségük lesz az akadémiai és iparti partnerek irodái között, egy másik országba utazni annak érdekében, hogy:

  • Megosszák tapasztalataikat és új ismereteket fogadjanak be a hardver és szoftver rendszerek tanúsítása terén
  • Új kompetenciákat fejlesszenek ki
  • Integrálják a megszerzett ismereteket vissza az őket kiküldő vállalatba vagy egyetembe.

Ez a szinergikus megközelítés lehetővé teszi újszerű megközelítések és módszerek kialakítását azzal, hogy összehozza a jelenleg különböző szervezetek és kutatók áltla birtokolt, szétdarabolt tudományos és ipari ismereteket. Tovább »

Guaranteed Component Assembly with Round Trip Analysis for Energy Efficient High-integrity Multi-core systems (CONCERTO)

2013
2016
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Pataricza András
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A beágyazott biztonság-kritikus rendszerek területén mostanában egyre szélesebb körben megjelenő heterogén multi-core architektúrák által biztosított extra teljesítmény kiaknázásához, új ez idáig nem alkalmazott komponens alapú modellezési megközelítésekre van szükség, amelyek képesek hatékonyan megfékezni a hirtelen megnövekedett komplexitásból adódó tervezési tér robbanását.

A CONCERTO projekt ezen a területen kíván egy új több szakterületet átfogó (multi-domain) architektúra modellező keretrendszert megvalósítani, amely képes a különböző multi-core rendszerekkel szemben támasztott nem-funkcionális követelményeket egységes integrálni és analízis módszerekkel futási időt, megbízhatóságot és energia felhasználást számítani és ezen túlmenően a rendszer különböző komponenseit és monitorait automatikusan származtatni.
 Ismeretlen objektum Tovább »

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT)

2012
2014
Kapcsolattartók: 
Majzik István
Kapcsolattartók: 
Micskei Zoltán Imre
Kapcsolattartók: 
Szatmári Zoltán
Kapcsolattartók: 
Vörös András

Az elmúlt években hihetetlen mennyiségű információ kezdett felhalmozódni pl. a mobiltelefon hálózatok, a szociális hálózati alkalmazások, az egyre olcsóbb képrögzítés, tőzsdei pénzügyi rendszerek és más korszerű technológiák használatával. Ez lehetőséget ad társadalmi, gazdasági folyamatok mélyebb megértésére, vagy akár esetenként előrejelzésére. A FuturICT.hu ilyen kutatásokat fog össze hazai szakemberek bevonásával, kapcsolódva a FuturICT európai zászlóshajó projekthez.

Az adatok jelentős része elosztottan (pl. a mobileszközökön) keletkezik, ami további kihívást jelent az elosztott feldolgozás módszereinek kidolgozása szempontjából. Csoportunk kutatói az elosztott feldolgozás monitorozása és verifikációja témakörében kapcsolódnak be a projekt kidolgozásába. Tovább »

Study and Development of Model Transformation Methods Applied to the Design of Integrated Modular Avionics Systems (TRANS-IMA)

2012
2014
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Ráth István
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A repülőgépiparban meghatározónak számító DO-178C szabvány megjelenésével lehetőség nyílt, modellvezérelt alapokon tervezni és megvalósítani a jövő repülőgépeinek mind hardver mind szoftver rendszereit.

 

A TRANS-IMA egy közvetlenül a világ harmadik legnagyobb civil repülőgépgyára az Embraer cég és a Hibatűrő Rendszerek csoportja között létrejött kutatási projekt, melynek célja egy modellvezérelt fejlesztési paradigmákra épülő hardver-szoftver allokációt segítő keretrendszer kidolgozása. Ennek keretében egy olyan Eclipse alapokon nyugvó keretrendszer kidolgozása a cél, ami képes Matlab Simulinkban megfogalmazott szoftver funkciókat és hardver architektúrákat egymásra allokálni és ezekből automatikusan egy integrált architektúra modellt generálni.

  Tovább »

Design and Analysis Techniques for Certifiable Model Transformations (CertiMoT)

2010
2014
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Bergmann Gábor
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Ráth István
Kapcsolattartók: 
Ujhelyi Zoltán
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A CERTIMOT projekt fő célkitűzése, hogy lehetővé tegye a tanúsítványozást a kritikus rendszerekben és szolgáltatásokban használt modelltranszformációk számára. Új modellek, nyelvek és technikák kerülnek kifejlesztésre, amelyek támogatják a modelltranszformációk szisztematikus tervezését, generálását, ellenőrzését és nyomonkövetését, amelyekre a tanúsítványozási folyamatban szükség van. Hosszú távú célkitűzésünk, hogy a CERTIMOT eredményei jelentősen csökkentsék a modelltranszformációk tanúsítványozásának komplexitását.

  • Követelményanalízis technikák transzformációk számára. Célunk specifikációs és analízis technikák leírása, amelyek leírják a magas szintű MT követelményeket és érzékeltetik a közöttük levő potenciális konfliktusokat. Hosszú távú célként azt jelöljük meg, hogy a transzformáció követelményei legyenek precízen megadhatóak és követhetőek a transzformáció fejlesztés során.
  • Technikák futási idejű transzformációs programok automatikus generálására. Célunk automatikus programszintézis technikák fejlesztése futási idejű transzformációs programok generálásához. Hosszú távú célként hatékony modelltranszformációs programokat kell generálni többféle célplatformra.
  • Nyomonkövethetőségi technikák modelltranszformációk számára. Célunk egy szisztematikus megközelítés kidolgozása a modelltranszformációs követelmények, programok, tesztesetek stb. nyomonkövethetőségére.

e-Freight - European e-Freight Capabilities for Co-modal Transport

2010
2013
Kapcsolattartók: 
Gönczy László
Kapcsolattartók: 
Kövi András
Kapcsolattartók: 
Pataricza András
Kapcsolattartók: 
Szatmári Zoltán
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

Az e-Freight projekt célja különböző szállítási módok (közúti, vízi, vasúti) egyenkénti és kapcsolt (co-modal) használatának megkönnyítése az európai szintű teherfuvarozási erőforrások fenntartható kihasználásának érdekében. Az e-Freight megoldások egy szállítmányozási folyamat résztvevőit a következőképpen segítik:

  • A felhasználók (Transport users) képessé válnak a számukra legmegfelelőbb direkt vagy kapcsolt szállítási módozat kiválasztására és használatára.
  • A szállítási szolgáltatók (Transport service providers) minden mód esetén információt nyújthatnak a szolgáltatásaikról, valamint a szállítási folyamat minden résztvevőjével elektronikusan válthatnak információt.
  • A szállítási infrastruktúraszolgáltatók (Transport infrastructure providers) elősegítik a globális szállítási infrastruktúra legjobb kihasználtságát, és segítik a felhasználók döntéseit az infrastruktúrára vonatkozó legfontosabb információkkal.
  • A szállítást felügyelő hivatalok (Transport regulators) egyszerűen és hatékonyan ellenőrizhetik a szabályoknak való megfelelést, emellett a különböző hatóságok együttműködése is lehetségessé válik, amely többek közt elősegíti a biztonsági és környezetvédelmi kockázatok kezelhetőségét.

A projektben elkészülő e-Freight platform támogatni fogja az e-Freight alapú megoldások tervezését, kifejlesztését és üzemeltetését. Az eredmények használhatóságát üzleti esettanulmányokon próbálják ki a projektben résztvevő felszíni szállítmányozó vállalatok és hatóságok részvételével. Tovább »

Resilient Reasoning Robotic Co-operating Systems (R3-COP)

2010
2013
Kapcsolattartók: 
Majzik István
Kapcsolattartók: 
Micskei Zoltán Imre
Kapcsolattartók: 
Polgár Balázs
Kapcsolattartók: 
Szatmári Zoltán
Kapcsolattartók: 
Vörös András

Az autonóm rendszerek lesznek a beágyazott rendszerek egyik fontos megjelenési formái a közeljövőben, pusztán azért is, mert az alkalmazási területük rendkívül szerteágazó, az otthoni alkalmazásoktól a közlekedésig és gyártásig sok mindenre kiterjed. Ennek megfelelően az autonóm rendszereket az ARTEMIS SRA egyik célpontjaként azonosították.

Manapság azonban túl sok különböző megközelítés és platform létezik, így az ilyen rendszerek megvalósítása nem gazdaságos (kivéve a gyártósorokat, ahol a robotok használata már elterjedt)). Emellett, ahogy az ilyen rendszerek egyre inkább egy területen dolgoznak és együttműködnek emberekkel, egyre sürgetőbbé válik, hogy olyan módszereket dolgozzunk ki, amik garantálják az intelligens autonóm rendszerek szolgáltatásbiztonságát, ezen belül  biztonságosságát és robusztusságát. A projekt célja intelligens számítási platform valamint olyan tesztelési és értékelési módszerek kidolgozása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók komplex autonóm rendszerek esetén. Tovább »