Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT)

2012
2014
Kapcsolattartók: 
Majzik István
Kapcsolattartók: 
Micskei Zoltán
Kapcsolattartók: 
Szatmári Zoltán
Kapcsolattartók: 
Vörös András

Az elmúlt években hihetetlen mennyiségű információ kezdett felhalmozódni pl. a mobiltelefon hálózatok, a szociális hálózati alkalmazások, az egyre olcsóbb képrögzítés, tőzsdei pénzügyi rendszerek és más korszerű technológiák használatával. Ez lehetőséget ad társadalmi, gazdasági folyamatok mélyebb megértésére, vagy akár esetenként előrejelzésére. A FuturICT.hu ilyen kutatásokat fog össze hazai szakemberek bevonásával, kapcsolódva a FuturICT európai zászlóshajó projekthez.

Az adatok jelentős része elosztottan (pl. a mobileszközökön) keletkezik, ami további kihívást jelent az elosztott feldolgozás módszereinek kidolgozása szempontjából. Csoportunk kutatói az elosztott feldolgozás monitorozása és verifikációja témakörében kapcsolódnak be a projekt kidolgozásába.

Csoportunk kutatóinak részfeladatai a következőkben foglalhatók össze:

- Mobil és szenzorhálózat monitorozás: A feladat célja olyan köztesréteg szolgáltatás kidolgozása, amely elvégzi az adatforrások rendelkezésre állásának, megbízhatóságának, valamint az adatok integritásának és időbeliségének monitorozását. Az analízis alapján a köztesréteg végrehajtja az adatforrásokra vonatkozó alacsony szintű diagnosztikát (hibás, kiesett, bizonytalan adatforrások azonosítását), valamint hibamód, hatás és kritikusság analízist végez. Így egyrészt képes megindítani alkalmazás-függetlenül elvégezhető beavatkozásokat (redundáns adatforrások vagy útvonalak konfigurálását, adatforrások egyesítését), másrészt pedig magasabb szintű diagnosztikai információkat képes szolgáltatni a ráépülő rétegek számára.

- Mobil és szenzorhálózat verifikáció: A feladat célja olyan tervezési idejű és futásidejű verifikációs módszerek kidolgozása, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a mobil és szenzorhálózatokon futó alkalmazások hibamentes szolgáltatásainak biztosításához. A tervezési időben, matematikailag precíz formális módszerekkel végzett verifikáció célja a koncepcionális és tervezési hibák kimutatása és korrigálása még a megvalósítás és telepítés előtt. A futásidejű verifikáció célja a működés közben (pl. hardver hibák vagy konfigurációs hibák miatt) bekövetkező szolgáltatásminőségi problémák detektálása és a helyreállítás megindításának biztosítása.