Safe Driver Machine Interface (DMI) for ERTMS automatic train control (SAFEDMI)

2006
2008
Kapcsolattartók: 
Majzik István

Az európai vasúti forgalomirányítási rendszerben (ERTMS) egységes elvek szerint épül fel a mozdonyok fedélzeti vezérlőrendszere. A SAFEDMI projekt keretében ehhez dolgoztunk ki egy mozdonyvezetői kezelőfelületet, ami maga is egy önálló számítógépes rendszer: feldolgozza és grafikusan megjeleníti a menetadatokat, valamint továbbítja a mozdonyvezetői parancsokat.

Ez a kezelőfelületet a szabvány szerinti kritériumoknak megfelelően biztonságos kell legyen, azaz belső hiba bekövetkezése esetén sem megengedhető, hogy a kezelőfelület "önálló életre keljen", hibás megjelenítést adjon vagy hibás parancsokat továbbítson. A projekt egyik kihívása volt olyan architektúra kidolgozása, ami minden esetben biztosítja az ellenőrzött működést, és belső hibák esetén biztonságos állapotba viszi a vezérlőrendszert. Egy további jelentős fejlesztés volt annak megvalósítása, hogy a kezelőfelület szoftvere vezetéknélküli hálózaton feltölthető és konfigurálható legyen. Ez jelentősen csökkenti a karbantartási időt, ugyanakkor újabb biztonsági követelményeket támaszt: a feltöltés során sem sérülhet meg úgy a szoftver vagy a konfiguráció, hogy az veszélyes állapotot okozzon. Ehhez speciális protokollok definiálására volt szükség.

Csoportunk feladata volt a belső hibaellenőrzés mechanizmusainak kidolgozása, valamint a biztonsági követelmények ellenőrzése megbízhatósági modellezéssel és matematikai analízissel. Ipari partnerünk az olasz Ansaldo volt.