Study and Development of Model Transformation Methods Applied to the Design of Integrated Modular Avionics Systems (TRANS-IMA)

2012
2014
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Ráth István Zoltán
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A repülőgépiparban meghatározónak számító DO-178C szabvány megjelenésével lehetőség nyílt, modellvezérelt alapokon tervezni és megvalósítani a jövő repülőgépeinek mind hardver mind szoftver rendszereit.

 

A TRANS-IMA egy közvetlenül a világ harmadik legnagyobb civil repülőgépgyára az Embraer cég és a Hibatűrő Rendszerek csoportja között létrejött kutatási projekt, melynek célja egy modellvezérelt fejlesztési paradigmákra épülő hardver-szoftver allokációt segítő keretrendszer kidolgozása. Ennek keretében egy olyan Eclipse alapokon nyugvó keretrendszer kidolgozása a cél, ami képes Matlab Simulinkban megfogalmazott szoftver funkciókat és hardver architektúrákat egymásra allokálni és ezekből automatikusan egy integrált architektúra modellt generálni.