Resilient Reasoning Robotic Co-operating Systems (R3-COP)

2010
2013
Kapcsolattartók: 
Majzik István
Kapcsolattartók: 
Micskei Zoltán
Kapcsolattartók: 
Polgár Balázs
Kapcsolattartók: 
Szatmári Zoltán
Kapcsolattartók: 
Vörös András

Az autonóm rendszerek lesznek a beágyazott rendszerek egyik fontos megjelenési formái a közeljövőben, pusztán azért is, mert az alkalmazási területük rendkívül szerteágazó, az otthoni alkalmazásoktól a közlekedésig és gyártásig sok mindenre kiterjed. Ennek megfelelően az autonóm rendszereket az ARTEMIS SRA egyik célpontjaként azonosították.

Manapság azonban túl sok különböző megközelítés és platform létezik, így az ilyen rendszerek megvalósítása nem gazdaságos (kivéve a gyártósorokat, ahol a robotok használata már elterjedt)). Emellett, ahogy az ilyen rendszerek egyre inkább egy területen dolgoznak és együttműködnek emberekkel, egyre sürgetőbbé válik, hogy olyan módszereket dolgozzunk ki, amik garantálják az intelligens autonóm rendszerek szolgáltatásbiztonságát, ezen belül  biztonságosságát és robusztusságát. A projekt célja intelligens számítási platform valamint olyan tesztelési és értékelési módszerek kidolgozása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók komplex autonóm rendszerek esetén. Tovább »

Modellezés, predikció és szimuláció a termelésoptimalizálásban (Progile)

2011
2012
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Gönczy László
Kapcsolattartók: 
Pataricza András

A Progile keretrendszer egy integrált tervező, termelésszabályozó és optimalizáló rendszer, amely az IBM DSS gyárban működő fejlett, kézi vezérlést támogató termelésmonitorozó és -vezérlő rendszerek fölé épül. Célja a gyár aktuális állapotából, a rendelésállományból, a rendelkezésre álló erőforrásokból és alkatrészekből kiindulva egy teljes, a termelési és üzemeltetési kritériumokat kielégítő, részletes és optimális gyártási terv kidolgozása. Gyors futási ideje lehetővé teszi a változó körülményekhez való adaptív alkalmazkodást. Tovább »

Security Engineering for Lifelong Evolvable Systems (SecureChange)

2009
2012
Kapcsolattartók: 
Bergmann Gábor
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Micskei Zoltán
Kapcsolattartók: 
Ráth István Zoltán
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A szoftveres rendszerek egyre hosszabb életűek lesznek. Ugyanakkor a szoftver egyre inkább biztonság-kritikussá válik, hisz minden kritikus infrastruktúrában, legyen az vasút- vagy repülőirányítás, egyre nagyobb szerepet kapnak a szoftveres megoldások. Így aztán egyre inkább fontosabb követelmény az IT rendszerek biztonsági verifikálása mind tervezési, mind telepítési időben. Különösen igaz ez a hosszú életű rendszerek esetén. Emellett viszont ezeknek a rendszereknek flexibilisnek is kell maradniuk, hogy képesek legyen adaptálódni a környezeti változásokhoz és a folyamatosan módosuló követelményekhez, használati és támadási módokhoz. Ez a jelenlegi szoftver technológiai módszerekkel csak nehézkesen biztosítható, általában fel kell áldoznunk a flexibilitás és az ellenőrzött működés közül az egyiket. Célunk tehát olyan módszerek és technológiák kutatása, melyek biztosítják, hogy az ilyen hosszú életű szoftver rendszerek megfeleljenek a folyamatosan változó biztonsági követelményeknek. A feladat nehézségét ezeknek a követelményeknek a feltárása, valamint ennek megfelelően a rendszer igazoltan helyes és biztonságos módosítása jelenti. Tovább »

Model-based Generation of Tests for Dependable Embedded Systems (MOGENTES)

2008
2010
Kapcsolattartók: 
Majzik István
Kapcsolattartók: 
Polgár Balázs
Kapcsolattartók: 
Ráth István Zoltán

Tesztek kidolgozása a rendszerfejlesztés egyik legköltségesebb, sok kézi munkát igénylő fázisa. Az egyre inkább terjedő modellalapú fejlesztéshez kapcsolódva természetesen merül fel az igény, hogy a specifikációt formalizáló modellek alapján automatikusan generáljuk a teszteket. Ezt már több (kísérleti) eszköz is támogatja, de az automatikusan generált tesztkészlet tipikusan nagy méretű, redundáns, végrehajtása hosszadalmas. Beágyazott illetve biztonságkritikus rendszerek esetén jó esély van a tesztkészlet optimalizálására: figyelembe vehető a felhasznált komponensek előre ismert hibamodellje, megbecsülhetők a fokozott tesztelést igénylő kritikus állapotok, hibainjektálással támogatható a teszt optimalizálás. Ezek figyelembe vételével hatékonyabbá tehető a tesztelés.
Csoportunk feladata egy olyan eszközintegrációs keretrendszer kidolgozása, amelybe integrálhatók a modellezési, hibainjektáló, teszt generáló és végrehajtó eszközök, valamint biztosítható a tesztelés során a kiindulási követelmények és a tesztek közötti kapcsolatok követése (pl. mely követelményekhez tartoznak sikertelen tesztek). Közreműködünk még a hibamodellezés kidolgozásában is. Ipari partnereink (pl. Ford, Thales, Prolan) több alkalmazási területen kívánják felhasználni a teszt generátor eszközkészletet. Tovább »

Distributed, equipment Independent environment for Advanced avioNic Applications (DIANA)

2006
2010
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A DIANA (Distributed, equipment Independent environment for Advanced avioNic Applications) EU projekt az FP6-os keretprogramban egy integrált moduláris hardver és szoftverplatform kialakítását célozza a polgári és üzleti célú repülőgépipar számára. Mivel egy repülőgép fejlesztési költségének 85%-át a szoftverfejlesztési költségek teszik ki, egy ilyen platform kialakítása nagyságrendekkel tudná csökkenteni a repülőgépek fejlesztési és fenntartási költségeit.
A projekt célja, hogy a szoftvertechnológia más területein elterjedt - a repüléstechnikai területen azonban még ritkán alkalmazott - népszerű módszerek és technológiák, mint modellvezérelt tervezés, objektum-orientált programozási nyelvek (pl. Real Time Java), és middleware technológiák (pl. CORBA) felhasználhatóak legyenek e biztonságkritikus területen is.

Software Engineering in Service-Oriented Overlay Computers (SENSORIA)

2005
2010
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Gönczy László
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Ráth István Zoltán
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

Heterogén, lazán csatolt rendszerek összekapcsolásának egyik legelterjedtebb módja a Szolgáltatás-Orientált Architektúra (SOA) tervezési és rendszerintegrációs paradigma. Ilyen rendszerekben kiemelten fontos annak vizsgálata és bizonyítása, hogy a rendszer robosztus, védett biztonsági fenyegetésekkel szemben, betartja a teljesítménykorlátokat, stb. A projektben erre a célra fejlesztünk matematikai pontosságú módszereket és integráljuk ezeket ipari tervezőnyelvekben (pl. UML, BPEL) írt modellekhez, és futtatókörnyezetekhez (pl. Apache Axis).
A projektben elkészült a Sensoria Development Environment keretrendszer, melyben SOA alapon kapcsolhatunk össze különböző fejlesztőeszközöket, az adott terület (pl. banki rendszerek) igényeihez igazodva, és a tervezéstől az analízisen keresztül a telepítésig számos lépést automatizált módon végrehajthatunk Eclipse környezetben. A projektben banki, autóipari, telekommunikációs és e-learning ipari esettanulmányokat vizsgálunk. Tovább »

Assessing, Measuring and Benchmarking Resilience (AMBER)

2008
2009
Kapcsolattartók: 
Majzik István

A szolgáltatásbiztonság jellemzőire (pl. megbízhatóság, rendelkezésre állás, biztonság, adatbiztonság) vonatkozó követelmények megjelennek többek között szolgáltatási szint szerződésekben, a biztonságkritikus rendszerek üzembehelyezését meghatározó szabványokban, informatikai szolgáltatásokra vonatkozó előírásokban. Komoly problémát vet fel, hogy az előírt jellemzők nem teljesítése veszteséggel (pl. kártérítés) járhat, ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű ezeknek a jellemzőknek a pontos és hiteles mérése. Az AMBER projekt feladata a szolgáltatásbiztonság mérési és értékelési módszereire vonatkozó kutatások koordinálása, az egyes mérési eljárásokra vonatkozó oktatási anyagok kidolgozása.
A projekt egyik fontos célkitűzése egy olyan szabadon elérhető szolgáltatásbiztonsági adattárház kialakítása, amelybe feltölthetők mérési eredmények, kísérleti eredmények, üzemeltetési naplók adatai, és ezeken (webes felületen keresztül) OLAP adatelemzés vagy adatbányászat folytatható. Így összevethetők mérési eljárások, naplózási módszerek, kísérleti konfigurációk vagy egyes elemzési technikák is. Tovább »

GENeric Embedded SYStem Platform (GENESYS)

2008
2009
Kapcsolattartók: 
Balogh András

A GENESYS projekt fő célja – illeszkedve az ARTEMIS által meghatározott stratégiai kutatási irányhoz -, hogy egy általános rendszer architektúrát és fejlesztési módszertant definiáljon beágyazott alkalmazásokhoz, mely testre szabható a különböző alkalmazási területeken. A referencia architektúra képes kezelni a legfontosabb fejlesztési kihívásokat, mint a komplexitás menedzsment, a kommunikáció és számítási műveletek szétválasztása, különböző szolgáltatási (kritikussági) szintek kezelése, modell-alapú fejlesztés támogatása, heterogén rendszerek fejlesztése, meglevő komponensek integrálása, és az energia felhasználás csökkentése.
Kutatócsoportunk feladata a projekt keretein belül a modell-alapú fejlesztési módszertan és eszközkészlet definiálása, valamint a formális ellenőrző módszerek integrálása. Ehhez felhasználjuk a korábbi projektek során szerzett eszköz-integrációs, beágyazott rendszerfejlesztési, és formális módszerekkel kapcsolatos tapasztalatunkat. Tovább »

Dependability and Security by Enhanced Reconfigurability (DESEREC)

2006
2008
Kapcsolattartók: 
Pataricza András

A DESEREC (DEpendability and Security through Enhanced Reconfigurability) EU projekt az FP6-os keretprogram részeként az általános célú IT infrastruktúrák újrakonfiguráció-támogatására dolgoz ki integrált modellezési, analízis és instrumentációs eszközöket.

Highly Dependable Ip-based Networks and Services (HIDENETS)

2006
2008
Kapcsolattartók: 
Huszerl Gábor
Kapcsolattartók: 
Kövi András
Kapcsolattartók: 
Micskei Zoltán

A HIDENETS projekt célja, hogy támogassa az ad-hoc hálózatok felett futó elosztott alkalmazások rugalmasságát és megbízhatóságát, figyelembe véve a Car-to-Car (gépkocsik közötti kommunikáció és szolgáltatások) kezdeményezés speciális igényeit. A konzorcium tagjai hatékonyabb kommunikációs protokollokat és hardvereket fejlesztettek, módszereket dolgoztak ki a kontextus információk felhasználására, valamint lefektették egy hibrid köztes-réteg alapjait, mely képes biztonságkritikus funkcionalitásokat szeparálni, azok zavartalan működését a terheléstől függetlenül fenntartani. Tovább »