Bemutatók

Modellalapú rendszertervezés és integráció

Az forráskód szintézis absztrakt szoftvermodellek automatikus forrásnyelvi szintű megvalósítását jelenti. Az alábbi előadás az UML nyelvre mint absztrakt specifikációs formalizmusra építve vázolja, hogyan oldottuk meg viselkedési modellek (UML állapottérképek) automatikus leképzését az ANSI-C programozási nyelvre. A megoldásunk célplatformjául a legnagyobb kihívást jelentő erőforrásokban szegény beágyazott rendszereket választottuk. Az előadás először sorra veszi, hogy az UML diagramjai milyen, az automatikus forráskód szintézis szempontjából érdekes információt hordoznak, ezután vázolja az állapottérképek eszközkészletét (egyszerű állapotok, állapotfinomítás, konkurens működés, pszeudoállapotok, stb.), röviden összefoglalja az állapottérképekhez kidolgozott formális szemantikát majd egy animáció sorozaton megmutatja, hogyan fut egy egyszerű példából (közlekedési lámpa) generált program egy "mitmóton" (ez a tanszék oktatási célű beágyazott platformja). A példa azt demonstrálja, hogyan tudunk vizuálisan modellezni, a modellből automatikusan forráskódot előállítani (ANSI-C-t) végül a forrást lefordítva sikeresen futtatjuk azt egy 8-bites mikrokontrollerre épülő eszközön. A videoban a slide-okat gombnyomásra lehet léptetni (zöld gomb a jobb alsó sarokban, vagy a lejátszó Play gombja bal oldalt lent), az animáció magától fut.