Bartha Tamás

Külföldi tanulmányutak

 • 1998: CNR-IEI vendégkutatói meghívás, IEI kutatóintézet, Pisa, Olaszország. Kidolgoztam az APEmille számítógép visszalépéses állapothelyreállítási rendszerének koncepciótervét és hardver architektúráját.
 • 1997: CNR-IEI vendégkutatói meghívás, IEI kutatóintézet, Pisa, Olaszország. Felülvizsgáltam az APEmille nevű fejlesztés alatt álló SIMD rendszerű nagy teljesítményű számítógép tervezett diagnosztikai algoritmusát, majd egy áttekintő tanulmányt írtam a visszalépéses állapothelyreállítás (backward error recovery) korszerű módszereiről.
 • 1996: TEMPUS ösztöndíj, Erlangeni Egyetem, Számítógéparchitektúrák Tanszék (IMMD3). A rendszerszintű önellenőrzés módszereit összefoglaló angol nyelvű oktatási anyagot dolgoztam ki.
 • 1995: TEMPUS ösztöndíj, Erlangeni Egyetem, Számítógéparchitektúrák Tanszék (IMMD3). Hatékony közelítő algoritmusokat dolgoztam ki erősen párhuzamos számítógépek hibadiagnosztikájához.
 • 1994: TEMPUS ösztöndíj, Erlangeni Egyetem, Számítógéparchitektúrák Tanszék (IMMD3). Többprocesszoros rendszerek központosított diagnosztikájának egy új megközelítését kutattam a hibaminták sajátosságainak vizsgálatával.
 • 1993: Diplomatervemet TEMPUS ösztöndíj keretében az erlangeni Friedrich Alexander Egyetem IMMD3 Számítógéparchitektúrák Tanszékén készítettem el Németországban. (A dolgozat a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület pályázatán első helyezést ért el.)

Tudományos élet

Program bizottsági tagság

 • 2006: International Seminar on Dependable Requirements Engineering of Computerised Systems at NPPs (DRE-2006)
 • 2006: 8th International Conference on The Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises (MITIP 2006)
 • 2005: Fifth European Dependable Computing Conference (EDCC-5)
 • 2000: 4th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, : 4 IFAC Symposium on SAFEPROCESS'2000

Tagságok

 • 2003., 2007.: Tagja "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal által megbízott szakértői bizottságnak. Feladat: a Nukleáris Biztonsági Szabályzat (NBSZ) felülvizsgálata.
 • 2006-: Tagja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) „Technical Working Group on Nuclear Power Plant Control and Instrumentation (TWG-NPPCI)” nevű munkacsoportjának. Feladat: „Protecting Against Common-Cause Failures in Digital I&C Systems” című jelentés (TECDOC) kidolgozása.
 • 1996-: Tagja az IEEE-nek (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • 1993-: Tagja a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesületnek (MATE)