Eclipse alapú fejlesztés és integráció

Senior Lecturer: 
Dániel Varró
Instructors: 
István Zoltán Ráth
Instructors: 
Oszkár Semeráth
Instructors: 
Zoltán Ujhelyi

Az Eclipse alapú fejlesztés és integráció c. MSc szakmai választható tárgy célja, hogy bemutassa az Eclipse fejlesztőkörnyezet használatát, illetve bővítését, különleges hangsúlyt fektetve a szakterület-specifikus modellezés (domain-specific modeling) használatára. Read more »

Eclipse alapú technológiák

Senior Lecturer: 
Dániel Varró
Instructors: 
István Zoltán Ráth
Instructors: 
Zoltán Ujhelyi

Az Eclipse alapú technológiák című BSc szakmai választható tárgy célja, hogy bemutassa az Eclipse-et, mint fejlesztőkörnyezetet. A tárgy áttekintést nyújt az fejlesztőkörnyezet felépítéséről, használatáról és továbbfejlesztési lehetőségeiről. Read more »

Teljesítőképesség optimalizálás

Senior Lecturer: 
András Pataricza
Instructors: 
Tamás Demián
Instructors: 
Imre Kocsis
Instructors: 
Gergely Paljak
Instructors: 
András Pataricza

A tárgy célja azoknak a módszereknek és folyamatoknak az ismertetése, amelyek segítségével mérhetővé, illetve mérési eredmények alapján optimalizálhatóvá válik egy informatikai rendszer teljesítménye és szolgáltatásbiztonsága. Az MSc szakmai választható tárgy bemutatja azokat a szabványos benchmarkokat (teszt összeállításokat) is, amelyek lehetőséget adnak az összehasonlításra különböző beszállítók termékei között. Read more »

Üzleti IT rendszerek modellezése

Senior Lecturer: 
András Pataricza
Instructors: 
László Gönczy
Instructors: 
András Pataricza

A tantárgy a gazdaságinformatikai rendszerek tervezési folyamatát, az üzleti alkalmazások és az azokat kiszolgáló informatikai infrastruktúra tervezését és –méretezést tárgyalja modellalapú megközelítésben. A hallgatók megismerik a helyességbizonyítás, teljesítményanalízis és szolgáltatásbiztonság alapfogalmait és megjelenésüket a modellezésben. A modellezéshez kapcsolódó gyakorlati méretezési és (gazdasági és informatikai jellegű) méréstechnikai feladatokban jártasságot szereznek. A tárgy általános modellezési paradigmák mellett a gazdasági rendszerekben alkalmazott szakterületspecifikus modellezési nyelveket is ismerteti. Read more »

Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik

Senior Lecturer: 
Zoltán Micskei
Instructors: 
Dániel Tóth
Instructors: 
András Kövi
Instructors: 
Zoltán Szatmári

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a különböző virtualizációs (számítógép, alkalmazás, megjelenítés, stb.) technológiákkal, és áttekintést nyújtson ezek széles alkalmazási lehetőségeiről. Az egyes technikák kialakulásának és elméleti alapjainak összefoglalása után, az adott terület egy-két elterjedt termékének bemutatásával szemlélteti a tárgy a virtualizáció alkalmazásait. Read more »