Rendszertervezés labor 1

Senior Lecturer: 
Zoltán Szatmári
Instructors: 
Ákos Hajdu
Instructors: 
Zoltán Imre Micskei
Instructors: 
Oszkár Semeráth
Instructors: 
Gábor Szárnyas

A tantárgy célja a Rendszertervezés és az Ipari informatikába tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

Aktuális információk (2018. tavasz)

 • A tárgy keretében 4 mérést a MIT, 2 mérést pedig az IIT tanszék tart.
 • A mérések időpontja: hétfő 14:15-18:00 óra
  • ​A MIT mérések helyszíne az IB413 laboratórium,
  • Az IIT1 mérések helyszíne az IL408 laboratórium,
  • Az IIT2 mérések helyszíne az IL406 laboratórium.
 • A mérésekre felkészülni a kiadott segédanyagok alapján kell.

Az első oktatási héten, hétfőn már lesznek mérések!  - Csoportbeosztás és mérési időzítés

Mérésbeosztás

A laborkapacitások figyelembevételével hat hallgatói csoportot alakítottunk ki (A1, A2, A3, B1, B2 és B3 csoportok). A csoportok mérései más-más ütemezésben követhetik egymást. 

Csoportbeosztás és mérési időzítés

Csoportok közötti átjárásra kizárólag másik hallgatóval történő csere alapon, az egész félévre érvényes módon és a cserére hajlandó hallgatótárssal közösen jelentkezve van lehetőség. Az ilyen jellegű kéréseket Szatmári Zoltán fogadja e-mailben február 4. este 8-ig.

Általános tudnivalók

A laboratórium 6 mérésből áll.

 • A mérésekre a felkészülést a mérés kezdete előtt ellenőrizzük. (Azaz beugróval kezdünk.)
 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges. Ezen követelményeket a mérések folyamán a laborvezetők ellenőrzik.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. A félévközi jegy a méréseken szerzett 6 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez mind a 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
 • A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.

MIT1 mérés: Modellek programozott feldolgozása

 • A mérés célja: Yakindu modellek feldolgozása EMF technológiával
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt és a Rendszermodellezés tantárgy keretében megismert Állapot alapú modellezés - Yakindu háttéranyagot szükséges átismételni.
 • A mérésen írásbeli beugró számonkérés nem lesz, ellenben a mérés során minden hallgató a végső osztályzatba beszámító kérdéseket kap a mérésvezetőtől.
 • A mérés mérőpárokban történik és a mérési feladatok elvégzését a helyszínen kell dokumentálni, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz. 

MIT2 mérés: Verziókezelők és folytonos integráció

 • A mérés célja: verziókezelő-rendszerek, csoportmunka és folytonos integráció megoldások kipróbálása a gyakorlatban (Git, GitHub, Travis CI).
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt és az abban hivatkozott háttéranyagokat szükséges megismerni.

MIT3 mérés: Statikus és dinamikus ellenőrzési technikák

 • A mérés célja: statikus (kód átvizsgálása, statikus elemzés) és dinamikus (egységtesztelés) ellenőrzési technikák kipróbálása.
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt kell megismerni, és az Informatikai rendszertervezés tantárgy V&V előadásait kell átismételni.

MIT4 mérés: Alkalmazás telepítés

IIT1: Dinamikus rendszerek modellezése és irányítása Simulink S-függvényekkel

IIT2: Kód generálás és GUI fejlesztés Matlab-Simulink környezetbe