Rendszertervezés labor 1

Senior Lecturer: 
Zoltán Szatmári
Instructors: 
Bence Graics
Instructors: 
Ákos Hajdu
Instructors: 
Oszkár Semeráth
Instructors: 
Gábor Szárnyas

A tantárgy célja a Rendszertervezés és az Ipari informatikába tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

Távoktatás információk (2020. tavasz)

A távoktatás módja

A tantárgy keretében otthoni feladatmegoldást biztosítunk az egyes mérésekhez publikált virtuális gép segítségével. A megoldandó feladatok megegyeznek a személyes laboralkalmak során megoldandó feladatokkal, de a személyes bemutatást egy részletes jegyzőkönyv és a kapcsolódó forráskód / konfigurációs állományok kari Moodle rendszerbe történő feltöltésével fogjuk kiváltani.

Hallgatói felkészülés

A felkészülés a megszokott módon, a publikált mérési segédletek alapján történik.

Mérés-specifikus távoktatási információk

 • MIT3 mérés: Statikus és dinamikus ellenőrzési technikák
  • A mérés a következő linken elérhető virtulális gép segítségével végezhető el: VirtualBox Xubuntu VM
   • Amennyiben rendelkezésre áll megfelelő környezet (git, IDE), saját gép is használható
  • Az elvégzendő mérési feladatokat a segédanyagok között publikált mérési feladatok alapján kell elvégezni
  • A mérésekről részletes dokumentáció szükséges
  • A méréssel kapcsolatosan, az órarendi időpontban, március 30-án 14-18 között konzultációs lehetőséget biztosítunk a Microsoft Teams rendszeren keresztül oktatóinkkal.
  • A jegyzőkönyv beadási határideje április 3. 12:00
   • A beadás a Moodle rendszeren keresztül lehetséges
   • Lehetőség szerint egyetlen PDF fájl
   • ​Képernyőképekkel és a munka dokumentálásával
    • Ahol GitHub-hoz kapcsolódik a feladat, ott a saját repository megfelelő részére vonatkozó linkeket kérünk (pl. pull request)
  • A mérés egyéni mérés, mindenki önállóan tudja elvégezni és a jegyzőkönyvet elkészíteni.
 • MIT4 mérés: Alkalmazás telepítés
  • A mérés a MIT3 méréshez is használt virtuális gép segítségével végezhető el: VirtualBox Xubuntu VM
   • Amennyiben rendelkezésre áll megfelelő környezet (docker, docker-compose), saját gép is használható
  • Az elvégzendő mérési feladatokat a segédanyagok között publikált mérési feladatok alapján kell elvégezni
  • A mérésekről részletes dokumentáció szükséges
  • A méréssel kapcsolatosan, az órarendi időpontban, április 13-án 14-18 között konzultációs lehetőséget biztosítunk a Microsoft Teams rendszeren keresztül oktatóinkkal.
  • A jegyzőkönyv beadási határideje április 17. 12:00
   • A beadás a Moodle rendszeren keresztül lehetséges
   • Lehetőség szerint egyetlen PDF fájl
   • ​Képernyőképekkel és a munka dokumentálásával
    • Ahol Dockerfile, vagy docker-compose.yml fájl készítése a feladat, ott azok kódblokk-ként beillesztendőek a szövegbe.
  • A mérés egyéni mérés, mindenki önállóan tudja elvégezni és a jegyzőkönyvet elkészíteni.
 • ​IIT mérések:
  • ​Az IIT mérésekkel kapcsolatos bővebb információk hamarosan a Moodle rendszerben kerülnek megosztásra. A mérések az órarendi időpontban Microsoft Teams segítségével kerülnek megszervezésre az IIT tanszék oktatói által.
   • Az IIT2 mérés április 27-én
   • Az IIT1 mérés május 4-én.

Aktuális információk (2020. tavasz)

 • A tárgy keretében 4 mérést a MIT, 2 mérést pedig az IIT tanszék tart.
 • A mérések időpontja: hétfő 14:15-18:00 óra
  • ​A MIT mérések helyszíne az IB413 laboratórium,
  • Az IIT1 mérések helyszíne az IL406 laboratórium,
  • Az IIT2 mérések helyszíne az QBF12 laboratórium
 • A mérésekre felkészülni a kiadott segédanyagok alapján kell.

Az első oktatási héten, hétfőn nem lesznek mérések!

Mérésbeosztás

A laborkapacitások figyelembevételével hat hallgatói csoportot alakítottunk ki (A, B, C, D, E és F csoportok). A csoportok mérései más-más ütemezésben követhetik egymást. 

Csoportbeosztás névsorrend szerint:

 • A csoport: A-Csikós
 • B csoport: Csiktus-Heg
 • C csoport: Hel-K
 • D csoport: L-Na
 • E csoport: Ne-Szabó A
 • F csoport: Szabó P-Z

Csoportok közötti átjárásra kizárólag másik hallgatóval történő csere alapon, az egész félévre érvényes módon és a cserére hajlandó hallgatótárssal közösen jelentkezve van lehetőség. Az ilyen jellegű kéréseket Szatmári Zoltán fogadja e-mailben február 14. este 8-ig, figyelembe véve, hogy az A, B és C csoportnak a második héten már lesz is mérése.

Általános tudnivalók

A laboratórium 6 mérésből áll.

 • A mérésekre a felkészülést a mérés kezdete előtt ellenőrizzük. (Azaz beugróval kezdünk.)
 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges. Ezen követelményeket a mérések folyamán a laborvezetők ellenőrzik.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. A félévközi jegy a méréseken szerzett 6 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez mind a 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
 • A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél az általa meghirdetett űrlapon.

MIT1 mérés: Modellek programozott feldolgozása

 • A mérés célja: Yakindu modellek feldolgozása EMF technológiával
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt és a Rendszermodellezés tantárgy keretében megismert Állapot alapú modellezés - Yakindu háttéranyagot szükséges átismételni.
 • A mérés mérőpárokban történik és a mérési feladatok elvégzését a helyszínen kell dokumentálni, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz. 

MIT2 mérés: Verziókezelők és folytonos integráció

 • A mérés célja: verziókezelő-rendszerek, csoportmunka és folytonos integráció megoldások kipróbálása a gyakorlatban (Git, GitHub, Travis CI).
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt és az abban hivatkozott háttéranyagokat szükséges megismerni.

MIT3 mérés: Statikus és dinamikus ellenőrzési technikák

 • A mérés célja: statikus (kód átvizsgálása, statikus elemzés) és dinamikus (egységtesztelés) ellenőrzési technikák kipróbálása.
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt kell megismerni, és az Informatikai rendszertervezés tantárgy V&V előadásait kell átismételni.

MIT4 mérés: Alkalmazás telepítés

 • A mérés célja: modern, konténer-alapú alkalmazás telepítési technológiák megismerése (Docker, continous deployment).
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt és az abban hivatkozott háttéranyagokat szükséges megismerni.

IIT1: Gyors prototípustervezés

IIT2: Kód generálás és GUI fejlesztés Matlab-Simulink környezetbe