Rendszertervezés labor 1

Senior Lecturer: 
Zoltán Szatmári
Instructors: 
Ákos Hajdu
Instructors: 
Dávid Honfi
Instructors: 
Zoltán Imre Micskei
Instructors: 
Gábor Szárnyas

A tantárgy célja a Rendszertervezés és az Ipari informatikába tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

Aktuális információk (2017. tavasz)

Az első oktatási héten nem lesznek még mérések, a részletes ütezemés és beosztás az első héten kerül majd ki.

 • A mérések ütemezése hamarosan elkészül a végleges tárgyjelentkezéseknek megfelelően
 • A tárgy keretében 4 mérést a MIT, 2 mérést pedig az IIT tanszék tart.
 • A mérések időpontja: hétfő 14:15-18:00 óra
  • ​A MIT mérések helyszíne az I.B413. laboratórium
  • Az IIT mérések helyszíne IL407, IL408. Terembeosztás a helyszínen
 • A MIT-es mérésekre felkészülni a kiadott segédanyagok alapján kell.

Mérésbeosztás

Elkészült a 2017. tavaszi félév mérésbeosztása. A laborkapacitások figyelembevételével két hallgatói csoportot alakítottunk ki (A csoport és B csoport). A két csoport mérései más-más ütemezésben követik egymást. A félév elején volt lehetőség tartani azt, hogy minden második héten legyen mérés az adott csoportnak, viszont a félév végén ez felborul, mert a félévet érintő két tanítási szünet sajnos ugyanolyan paritású hétre esik. 

A hallgatók csoportbarendelése és a mérési alkalmak ütemezése itt tekinthető meg.

Csoportok közötti átjárásra kizárólag másik hallgatóval csere alapon, az egész félévre érvényes módon és a cserére hajlandó hallgatótárssal közösen jeneltkezve van lehetőség. Az ilyen jellegű kéréseket Szatmári Zoltán fogadja e-mailben február 12. délig.

Általános tudnivalók

A laboratórium 6 mérésből áll.

 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges. Ezen követelményeket a mérések folyamán a laborvezetők ellenőrzik.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. A félévközi jegy a méréseken szerzett 6 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez mind a 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
 • A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.

MIT1 mérés: Modellek programozott feldolgozása

 • A mérés célja: Yakindu modellek feldolgozása EMF technológiával
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt és a Rendszermodellezés tantárgy keretében megismert Állapot alapú modellezés - Yakindu háttéranyagot szükséges átismételni.
 • A mérésen írásbeli beugró számonkérés nem lesz, ellenben a mérés során minden hallgató a végső osztályzatba beszámító kérdéseket kap a mérésvezetőtől.
 • A mérés mérőpárokban történik és a mérési feladatok elvégzését a helyszínen kell dokumentálni, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz. 

MIT2 mérés: Verziókezelők és folytonos integráció

 • A mérés célja: verziókezelő-rendszerek, csoportmunka és folytonos integráció megoldások kipróbálása a gyakorlatban (Git, GitHub, Travis CI).
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt és az abban hivatkozott háttéranyagokat szükséges megismerni.

MIT3 mérés: Statikus és dinamikus ellenőrzési technikák

 • A mérés célja: statikus (kód átvizsgálása, statikus elemzés) és dinamikus (egységtesztelés) ellenőrzési technikák kipróbálása.
 • A mérésre való felkészüléshez a kiadott laborismertetőt kell megismerni, és az Informatikai rendszertervezés tantárgy V&V előadásait kell átismételni.

MIT4 mérés: Alkalmazás telepítés

IIT1: Dinamikus rendszerek modellezése és irányítása Simulink S-függvényekkel

 • A mérések az IL407, IL408 laborokban lesznek, a terembeosztás a helyszínen.

 

IIT2: Kód generálás és GUI fejlesztés Matlab-Simulink környezetben

 • A mérések az IL407, IL408 laborokban lesznek, a terembeosztás a helyszínen.