Szoftver- és rendszerellenőrzés

Senior Lecturer: 
Zoltán Micskei
Instructors: 
Dániel Darvas
Instructors: 
Dávid Honfi
Instructors: 
István Majzik
Instructors: 
Vince Molnár
Instructors: 
Tamás Tóth
Instructors: 
András Vörös

 

FIGYELEM: 2016-tól kezdve a tárgy angol nyelvű, ezen a linken elérhető honlapján találhatóak az aktuális információk.

 

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a teljes szoftver- és rendszerfejlesztési életciklus során alkalmazható különböző ellenőrzési technikákkal. Ilyen ellenőrzési technikákra manapság már nem csak a kritikus rendszerek esetén van szükség (ahol ezek alkalmazását legtöbbször szabvány írja elő), hanem minden alkalmazás esetén elvárás, hogy jó minőségű rendszert fejlesszünk.

  • A tantárgy teljesítése után a hallgatók átlátják a teljes ellenőrzési folyamatot, és ismerik, hogy az egyes fejlesztési fázisokban mely technikák alkalmazása javasolt.
  • Ismerik a különböző statikus ellenőrzési technikákat, és képesek terveket és specifikációkat ellenőrizni, valamint statikus ellenőrző eszközöket használni forráskódok átvizsgálására.
  • Megismerik a szoftvertesztelés szintjeit és módszereit, és képesek alkalmazni a specifikáció és struktúra alapú teszttervezési technikákat.
  • Ismerik az extrafunkcionális jellemzők ellenőrzésére használható módszereket (pl. megbízhatóság modellezése és vizsgálata). Ismerik a futásidőbeli verifikáció alkalmazási lehetőségeit.

 

Acknowledgement: GitHub is kindly supporting the course with an educational account.