Komponens alapú rendszerek megbízhatósági analízise

Kritikus számítógépes rendszerek tervezésének korai fázisaitól kezdve szükséges a rendszer megbízhatóságának elemzése. Az architektúra tervet érintő megbízhatósági analízis legelterjedtebb módszere a modell alapú analízis, amelynek során modellezni kell az egyes komponensek meghibásodását valamint a köztük lévő hibaterjedést, hogy a rendszer kimenetek hibázásának valószínűsége becsülhető legyen.

Korábban már elkészült egy Xtext alapú szöveges nyelv a komponensek hibaállapotainak és hibaterjesztésének leírására. Az önálló labor feladat célja egy olyan leképzés definiálása és megvalósítása, ami ebből a leírásból Sztochasztikus Petri-háló modellt állít elő, amin a hibavalószínűségek analízise meglévő eszközökkel elvégezhető. A modell modulárisan, a komponensekhez tartozó Petri-háló részletek (alhálók) alapján állítható össze. A feladat megoldása során analízis eszközként a PetriDotNet használandó, így a leképzés célformátuma a PNML. A leképzés megvalósítását egy rugalmas, szabály alapú keretrendszer (eCore2PN) segíti.

 

Témacsoport: 
Ellenőrzés és tesztelés
Advisor: 
István Majzik
TDK lehetőség: 
Nem
Megismerhető technológiák: 
Xtext, Eclipse eCore, eCore2PN
Előismeretek: 
Modellezés
Állapot: 
Folyamatban