Rendszermodellezés

Senior Lecturer: 
András Pataricza
Instructors: 
Gábor Bergmann
Instructors: 
Rebeka Farkas
Instructors: 
László Gönczy
Instructors: 
Attila Klenik
Instructors: 
Vince Molnár
Instructors: 
András Pataricza
Instructors: 
András Vörös

ENGLISH COURSE PAGE: https://inf.mit.bme.hu/en/edu/courses/remo-en

FIGYELEM: Ez az oldal a Rendszermodellezés (VIMIAA00) 2. féléves tárgy 2018. tavaszi oktatásával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A "régi" BSc 7. féléves Rendszermodellezés (VIMIA405) tárgy többet már nem indul.

A tantárggyal kapcsolatos tudnivalókat elsődlegesen ezen a honlapon közöljük.

A tantárgy tematikusan az informatikai rendszerek tervezési folyamatának modell alapú megközelítését tárgyalja.

Célkitűzése a későbbi tantárgyak által megtanítandó specializált modellezési paradigmák előkészítése, az alapvető modellezési feladatok és eszközök bemutatásával. Egyúttal bemutat néhány olyan fogalmilag tiszta és egyszerűen kezelhető eszközt is, amelyek segítségével a tervezés alapvető aspektusait a hallgatók készség szinten elsajátíthatják és egyszerű, működő alkalmazásokat is tudnak tervezni.

A hallgatók megismerik a magas szintű, grafikus eszközökre épülő, folyamat alapú rendszermodellezés, a helyességbizonyítás, teljesítményanalízis és szolgáltatásbiztonság alapfogalmait és megjelenésüket a modellezésben. A korábbi automataelméleti és rendszertechnikai ismereteikre építve megismerik a szabatos rendszertervezés alapjait. A hallgatók a modellezés munkafolyamatain keresztül elsajátítják az informatikai rendszerek implementációjának egyes munkafogásait. Jártasságot szereznek a szimulációs rendszervizsgálatokban és a mérési adatok vizuális elemzésében.

A tárgy kiemelt didaktikai célja a hallgatók absztrakciós készségének fejlesztése és a későbbi szakmai tárgyak fogalmi és motivációs előkészítése.

Információk a tárgyfelvételhez:

Az előadások helyszíne és időpontja:

  • IB027,szerda. 15:15-17:00
  • Q-I, szerda 12:15–14:00.

A tárgyhoz kapcsolódóan a 2. héttől kezdődően tartunk gyakorlatokat, minden kurzusnak kéthetente.