Rendszermodellezés

Senior Lecturer: 
András Pataricza
Instructors: 
Gábor Bergmann
Instructors: 
Rebeka Farkas
Instructors: 
László Gönczy
Instructors: 
Attila Klenik
Instructors: 
Vince Molnár
Instructors: 
András Pataricza
Instructors: 
András Vörös

ENGLISH COURSE PAGE: https://inf.mit.bme.hu/en/edu/courses/remo-en

FIGYELEM: A tantárggyal kapcsolatos idei tudnivalók a kar Moodle rendszerén érhetők el.

Ez az oldal a Rendszermodellezés (VIMIAA00) 2. féléves tárgy 2020. tavaszi oktatásával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza, tartalma elavult lehet. 2023 tavaszán ugyanakkor a tárgy indul azoknak, akiknek a tanterv szerint kötelező (2022 előtt kezdtek).

A tantárggyal kapcsolatos tudnivalókat elsődlegesen ezen a honlapon közöljük.

A tantárgy tematikusan az informatikai rendszerek tervezési folyamatának modell alapú megközelítését tárgyalja.

Célkitűzése a későbbi tantárgyak által megtanítandó specializált modellezési paradigmák előkészítése, az alapvető modellezési feladatok és eszközök bemutatásával. Egyúttal bemutat néhány olyan fogalmilag tiszta és egyszerűen kezelhető eszközt is, amelyek segítségével a tervezés alapvető aspektusait a hallgatók készség szinten elsajátíthatják és egyszerű, működő alkalmazásokat is tudnak tervezni.

A hallgatók megismerik a magas szintű, grafikus eszközökre épülő, folyamat alapú rendszermodellezés, a helyességbizonyítás, teljesítményanalízis és szolgáltatásbiztonság alapfogalmait és megjelenésüket a modellezésben. A korábbi automataelméleti és rendszertechnikai ismereteikre építve megismerik a szabatos rendszertervezés alapjait. A hallgatók a modellezés munkafolyamatain keresztül elsajátítják az informatikai rendszerek implementációjának egyes munkafogásait. Jártasságot szereznek a szimulációs rendszervizsgálatokban és a mérési adatok vizuális elemzésében.

A tárgy kiemelt didaktikai célja a hallgatók absztrakciós készségének fejlesztése és a későbbi szakmai tárgyak fogalmi és motivációs előkészítése.

Információk a tárgyfelvételhez:

Az előadások helyszíne és időpontja:

  • Q-I, szerda 10:15–12:00 (E1)
  • IB025, szerda 10:15-12:00 (E2, emelt)

A tárgyhoz kapcsolódóan a 2. héttől kezdődően tartunk gyakorlatokat, minden kurzusnak kéthetente.

Figyelem: az egyes kurzusok vagy a tárgy felvételének engedélyezését, előkövetelmények ellenőrzését stb. nem mi intézzük, hanem a KTH, kérjük, legyenek szívesek a tanulmányi hivatalhoz fordulni.