Rendszermodellezés

Tárgyfelelős: 
Pataricza András
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Búr Márton
Oktatók: 
Debreceni Csaba
Oktatók: 
Farkas Rebeka
Oktatók: 
Gönczy László
Oktatók: 
Klenik Attila
Oktatók: 
Molnár Vince
Oktatók: 
Pataricza András
Oktatók: 
Szárnyas Gábor

ENGLISH COURSE PAGE: https://inf.mit.bme.hu/en/edu/courses/remo-en

FIGYELEM: Ez az oldal a Rendszermodellezés (VIMIAA00) 2. féléves tárgy, valamint a "régi" BSc 7. féléves Rendszermodellezés (VIMIA405) 2017. tavaszi oktatásával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

A tantárggyal kapcsolatos tudnivalókat elsődlegesen ezen a honlapon közöljük.

A tantárgy tematikusan az informatikai rendszerek tervezési folyamatának modell alapú megközelítését tárgyalja.

Célkitűzése a későbbi tantárgyak által megtanítandó specializált modellezési paradigmák előkészítése, az alapvető modellezési feladatok és eszközök bemutatásával. Egyúttal bemutat néhány olyan fogalmilag tiszta és egyszerűen kezelhető eszközt is, amelyek segítségével a tervezés alapvető aspektusait a hallgatók készség szinten elsajátíthatják és egyszerű, működő alkalmazásokat is tudnak tervezni.

A hallgatók megismerik a magas szintű, grafikus eszközökre épülő, folyamat alapú rendszermodellezés, a helyességbizonyítás, teljesítményanalízis és szolgáltatásbiztonság alapfogalmait és megjelenésüket a modellezésben. A korábbi automataelméleti és rendszertechnikai ismereteikre építve megismerik a szabatos rendszertervezés alapjait. A hallgatók a modellezés munkafolyamatain keresztül elsajátítják az informatikai rendszerek implementációjának egyes munkafogásait. Jártasságot szereznek a szimulációs rendszervizsgálatokban és a mérési adatok vizuális elemzésében.

A tárgy kiemelt didaktikai célja a hallgatók absztrakciós készségének fejlesztése és a későbbi szakmai tárgyak fogalmi és motivációs előkészítése.

Információk a tárgyfelvételhez:

Az előadások helyszíne és időpontja: Q-I, szerda 12:15–14:00.

A tárgyhoz kapcsolódóan a 2. héttől kezdődően tartunk gyakorlatokat, minden kurzusnak kéthetente.

A tárgyból tartunk emelt szintű gyakorlatot (G17 kurzus), melyre alapvetően az elméleti/gyakorlati kihívásokat kedvelő hallgatókat várjuk. Az emelt szintű gyakorlat időpontja péntek 10:15-12:00 (IB413 terem). Az első emelt szintű gyakorlat a 3. oktatási héten lesz, a továbbiakban is a páratlan heteken. Az emelt szintű gyakorlat résztvevőinek tárgykövetelményei azonosak a többi hallgatóéval.

Eredmények

2017: Gyakorlatok beosztása és eredmények, teljes eredménylista (VIMIAA00, VIMIA405)

2016: Gyakorlatok beosztása és eredmények

2015: Gyakorlatok beosztása és eredmények (beugró, zh és házi feladatok)