Informatikai rendszertervezés

Tárgyfelelős: 
Micskei Zoltán
Oktatók: 
Horváth Ákos
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Farkas Rebeka
Oktatók: 
Graics Bence
Oktatók: 
Micskei Zoltán
Oktatók: 
Molnár Vince
Oktatók: 
Varró Dániel
Korábbi oktatók: 
Búr Márton
Korábbi oktatók: 
Debreceni Csaba
Korábbi oktatók: 
Majzik István
Korábbi oktatók: 
Nagy András Szabolcs
Korábbi oktatók: 
Vörös András

Célkitűzés

A tárgy célkitűzése, hogy bemutassa a modellalapú rendszertervezés alapvető folyamatait és eszközeit. Ismerteti a specifikáció- és követelménymodellezés alapjait, a funkcionális és extrafunkcionális nézőpontokat integráló modellalkotást, a platform/infrastruktúra modellezést, a modellalapú telepítést, a verifikáció és validáció folyamatát és technikáit (pl. statikus analízis, tesztelés), valamint az automatikus modelltranszformációk és kódgenerátorok szerepét (teszt-, kód/kódkeret-, konfiguráció-, telepítési leíró, dokumentáció-, monitor-generálás). A tárgy alkalmazási példáit az üzleti rendszerek, illetve az intelligens komponensek integrációján alapuló beágyazott rendszerek területéről veszi.

Felépítés

A tantárgy 6+1 blokkra van felosztva. Az első hat blokk blokkonként két előadásból és egy táblás gyakorlatból áll. Az utolsó blokkban csak előadás lesz kapcsolódó témákban. 

 1. Rendszertervezési alapok és követelménymodellezés
  • Fejlesztési folyamatok, funkcionális model, platform model, verifikáció és validáció, kód generálás szerepe, funkcionális és extrafunkcioonális követelmények modellezése és analízise, követelmény modellezés, használati esetek. SysML: requirements diagram, use case diagram.
 2. Strukturális modellezés
  • Logikai komponensek tervezése, belső felépítesük tervezése, jólformáltsági kényszerek, kommunikáció modellezése (port, interfész, üzenet), adat típusok, fizikai összetevők és összefüggések modellezése. SysML: block diagram, internal block diagram, parametric diagram, profilok.
 3. Viselkedés modellezése
  • SysML: state machine, interaction diagram, activity diagram. Kód generálási lehetőségek viselkedés modellből.
 4. Szolgáltatásbiztonság és hibatűrés
  • Alapfogalmak, szolgáltatásbiztonság, hibatűrő architektúrák, tervezési minták, kockázat analízis, hibafa, hibamód és hatás analízis (FMEA), megbízhatósági analízis
 5. Platform modellezés és szimuláció
  • Platform és infrastruktúra modellek, elosztott architektúrák, AUTOSAR, extrafunkcionális jellemzők származtatása, allokáció. SysML: allocation matrix.
 6. Verifikációs és validációs technikák 
  • Verifikáció és validáció alapfogalmai,  tipikus V&V feladatok áttekintése, specifikációalapú tesztelés, modellalapú teszttervezés, tesztesetek specifikálása. UML2 Testing Profile
 7. Kitekintés
  • Kódgenerálás
  • Ipari alkalmazások

Számonkérés

Szorgalmi időszakban

 • A végső jegyet a félév során az 6 db rész házi feladatban és a vizsgán elért pontszámokból számoljuk ki.
 • A házi feladatokra egyenként maximum 10 pont jár. A hallgató számára legkedvezőbb 4 darab elfogadott rész házi feladatokra kapott pontjainak összege adja a házi feladatra kapott pontokat.
 • Az aláírás feltétele, hogy legalább 4 darab házi feladat rész legalább 4 pontos legyen.
 • A házi feladat egyes fázisai nem javíthatók, nem pótolhatók és nem adhatók be késedelmesen.

Vizsgaidőszakban

 • A vizsgán maximum 40 pont szerezhető. A tárgy sikeres teljesítéséhez a vizsgán minimum 40%-ot (16 pontot) kell elérni.
 • A végleges pont a vizsgára és a házi feladatokra kapott pontok összege.

Ponthatárok:

 • 0-31 pont: elégtelen
 • 32-43 pont: elégséges
 • 44-55 pont: közepes
 • 56-67 pont: jó
 • 68- ponttól: jeles

Acknowledgement

Developing the course material was partially supported by the MTA-BME Lendület Cyber-Physical Systems Research Group.

No Magic Inc. is supporting the course with educational licenses.

Naptár