Informatikai rendszertervezés

Senior Lecturer: 
Dániel Varró
Instructors: 
Ákos Horváth
Instructors: 
Márton Búr
Instructors: 
Csaba Debreceni
Instructors: 
István Majzik
Instructors: 
Zoltán Imre Micskei
Instructors: 
András Szabolcs Nagy

Célkitűzés

A tárgy célkitűzése, hogy bemutassa a modellalapú rendszertervezés alapvető folyamatait és eszközeit. Ismerteti a specifikáció- és követelménymodellezés alapjait, a funkcionális és extrafunkcionális nézőpontokat integráló modellalkotást, a platform/infrastruktúra modellezést, a modellalapú telepítést, a verifikáció és validáció folyamatát és technikáit (pl. statikus analízis, tesztelés), valamint az automatikus modelltranszformációk és kódgenerátorok szerepét (teszt-, kód/kódkeret-, konfiguráció-, telepítési leíró, dokumentáció-, monitor-generálás). A tárgy alkalmazási példáit az üzleti rendszerek, illetve az intelligens komponensek integrációján alapuló beágyazott rendszerek területéről veszi.

Felépítés

A tantárgy 6+1 blokkra van felosztva. Az első hat blokk blokkonként két előadásból egy papír alapú gyakorlatból és egy eszköz használati gyakorlatból (tutorial) áll. Az utolsó blokkban csak előadások lesznek kapcsolódó témákban. 

 1. Modellalapú tervezés alapfogalmai, követelmény modellezés
  • Fejlesztési folyamatok, funkcionális model, platform model, verifikáció és validáció, kód generálás szerepe, funkcionális és extrafunkcioonális követelmények modellezése és analízise, követelmény modellezés, használati esetek. SysML: requirements diagram, use case diagram.
 2. Strukturális modellezés
  • Logikai komponensek tervezése, belső felépítesük tervezése, jólformáltsági kényszerek, kommunikáció modellezése (port, interfész, üzenet), adat típusok, fizikai összetevők és összefüggések modellezése. SysML: block diagram, internal block diagram, parametric diagram, profilok.
 3. Biztonság, hibatűrés
  • Alapfogalmak, szolgáltatásbiztonság, hibatűrő architektúrák, tervezési minták, kockázat analízis, hibafa, hibamód és hatás analízis (FMEA), megbízhatósági analízis
 4. Viselkedés modellezés
  • SysML: state machine, interaction diagram, activity diagram. Kód generálási lehetőségek viselkedés modellből.
 5. Platform modellezés
  • Platform és infrastruktúra modellek, elosztott architektúrák, AUTOSAR, extrafunkcionális jellemzők származtatása, allokáció. SysML: allocation matrix.
 6. Verifikációs és validációs technikák (statikus és modellalapú tesztelés)
  • Verifikáció és validáció alapfogalmai, specifikációalapú tesztelés, modellalapú tesztelés.
 7. Automatizálási technikák
  • Modelltranszformáció és kódgenerálás
  • Ipari alkalmazások

Számonkérés

A végső jegyet a félév során a 6 db rész házi feladatban és a vizsgán elért pontszámokból számoljuk ki. A házi feladatokra egyenként 10 pont jár, a vizsgára 60 pont, tehát összesen 120 pont szerezhető (plusz pontok nélkül). Az aláírás feltétele, hogy minden házi feladat rész legalább 4 pontos legyen. A tárgy sikeres teljesítéséhez a vizsgán minimum 24 pontot kell elérni.

 • 0-47 pont: elégtelen
 • 48-65 pont: elégséges
 • 66-77 pont: közepes
 • 78-95 pont: jó
 • 96 ponttól: jeles

Naptár