Informatikai rendszertervezés

Senior Lecturer: 
Zoltán Imre Micskei
Instructors: 
Ákos Horváth
Instructors: 
Zoltán Imre Micskei
Instructors: 
Vince Molnár
Instructors: 
Dániel Varró
Instructors: 
András Vörös
Former Instructors: 
Márton Búr
Former Instructors: 
Csaba Debreceni
Former Instructors: 
István Majzik
Former Instructors: 
András Szabolcs Nagy

Célkitűzés

A tárgy célkitűzése, hogy bemutassa a modellalapú rendszertervezés alapvető folyamatait és eszközeit. Ismerteti a specifikáció- és követelménymodellezés alapjait, a funkcionális és extrafunkcionális nézőpontokat integráló modellalkotást, a platform/infrastruktúra modellezést, a modellalapú telepítést, a verifikáció és validáció folyamatát és technikáit (pl. statikus analízis, tesztelés), valamint az automatikus modelltranszformációk és kódgenerátorok szerepét (teszt-, kód/kódkeret-, konfiguráció-, telepítési leíró, dokumentáció-, monitor-generálás). A tárgy alkalmazási példáit az üzleti rendszerek, illetve az intelligens komponensek integrációján alapuló beágyazott rendszerek területéről veszi.

Felépítés

A tantárgy 6+1 blokkra van felosztva. Az első hat blokk blokkonként két előadásból és egy papír alapú gyakorlatból áll. Az utolsó blokkban csak előadások lesznek kapcsolódó témákban. 

 1. Rendszertervezési alapok és követelménymodellezés
  • Fejlesztési folyamatok, funkcionális model, platform model, verifikáció és validáció, kód generálás szerepe, funkcionális és extrafunkcioonális követelmények modellezése és analízise, követelmény modellezés, használati esetek. SysML: requirements diagram, use case diagram.
 2. Strukturális modellezés
  • Logikai komponensek tervezése, belső felépítesük tervezése, jólformáltsági kényszerek, kommunikáció modellezése (port, interfész, üzenet), adat típusok, fizikai összetevők és összefüggések modellezése. SysML: block diagram, internal block diagram, parametric diagram, profilok.
 3. Szolgáltatásbiztonság és hibatűrés
  • Alapfogalmak, szolgáltatásbiztonság, hibatűrő architektúrák, tervezési minták, kockázat analízis, hibafa, hibamód és hatás analízis (FMEA), megbízhatósági analízis
 4. Viselkedés modellezése
  • SysML: state machine, interaction diagram, activity diagram. Kód generálási lehetőségek viselkedés modellből.
 5. Platform modellezés és telepítés
  • Platform és infrastruktúra modellek, elosztott architektúrák, AUTOSAR, extrafunkcionális jellemzők származtatása, allokáció. SysML: allocation matrix.
 6. Verifikációs és validációs technikák 
  • Verifikáció és validáció alapfogalmai,  tipikus V&V feladatok áttekintése, specifikációalapú tesztelés, modellalapú teszttervezés, tesztesetek specifikálása. UML2 Testing Profile
 7. Automatizálási technikák
  • Modelltranszformáció és kódgenerálás
  • Ipari alkalmazások

Számonkérés

A végső jegyet a félév során a 6 db rész házi feladatban és a vizsgán elért pontszámokból számoljuk ki. A házi feladatokra egyenként 10 pont jár, a vizsgára 60 pont, tehát összesen 120 pont szerezhető (plusz pontok nélkül). Az aláírás feltétele, hogy minden házi feladat rész legalább 4 pontos legyen. A tárgy sikeres teljesítéséhez a vizsgán minimum 24 pontot kell elérni.

 • 0-47 pont: elégtelen
 • 48-65 pont: elégséges
 • 66-77 pont: közepes
 • 78-95 pont: jó
 • 96 ponttól: jeles

Acknowledgement

Developing the course material was partially supported by the MTA-BME Lendület Cyber-Physical Systems Research Group.

No Magic Inc. is supporting the course with educational licenses.

Naptár