Addressing Verification and Validation Challenges in Future Cyber-Physical Systems

2019
2022
Kapcsolattartók: 
Micskei Zoltán
Kapcsolattartók: 
Pataricza András

Az “Addressing Verification and Validation Challenges in Future Cyber-Physical Systems” (ADVANCE) nevű H2020 RISE kutatási projekt a jövő kiberfizikai rendszereinek ellenőrzési kihívásait vizsgálja. A kiberfizikai rendszerek (Cyber-Physical Systems, CPS) olyan összetett rendszerek, amik a fizikai és informatikai komponensek összefonódásával új, intelligens szolgáltatások előtt nyitják meg az utat, mint például az autonóm közlekedés, az “okos” rendszerek vagy a jövő automatizált ipari rendszerei. Ezen rendszerek esetleges hibáinak katasztrofális következményei lehetnek, így a megfelelő ellenőrzésük (V&V, verifikáció és validáció) elengedhetetlen. A projekt a kiberfizikai rendszerek esetén alkalmazható hatékony ellenőrzési módszerekre és a V&V folyamat során előálló adatok kezelésére és analízisére fog fókuszálni. A projekt célja, hogy nemzetközi szakértői közösséget építsen, akik új módszereket és korszerű oktatási anyagokat dolgoznak majd ki.

Felhő rendszerek robosztusságának empirikus kiértékelése fejlett elemzési módszerekkel

2017
2019
Kapcsolattartók: 
Pataricza András

Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása a magyar-portugál relációban (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap​). Tovább »

Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems (R5-COP)

2014
2017
Kapcsolattartók: 
Majzik István

Az európai gyártóiparnak szembe kell néznie a terméktípusok növekvő számával, elsősorban a gyakori innováció, a rövid termék életciklusok és a kis sorozatok miatt. Mindezek mellett folyamatos igény a termelési költségek csökkentése. Ezeket a trendeket az átkonfigurálható és újrafelhasználható robotokat alkalmazó gyártásautomatizálás képes kiszolgálni. A könnyű adaptálás és újrafelhasználás céljával jelenleg még kevés robot rendszert és komponenst terveznek. Ennek a hiányosságnak a kezelése érdekében az R5-COP nemzetközi projekt a moduláris és átkonfigurálható robot rendszerekre fókuszált. Tovább »

Scalable Modelling and Model Management on the Cloud (MONDO)

2014
2016
Kapcsolattartók: 
Izsó Benedek
Kapcsolattartók: 
Ráth István Zoltán
Kapcsolattartók: 
Szárnyas Gábor
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

Ahogy a modellalapú szoftverfejlesztést a nemzetközi ipari gyakorlatban egyre nagyobb és komplexebb rendszerek tervezésében használják, a jelenlegi modellezőeszközök gyakran ütköznek skálázhatósági korlátokba, mely hatékonysági problémák formájában komoly akadályt jelenthet. Emiatt kutatási és fejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű, hogy a szoftvermodellezés számára olyan technológiákat, algoritmusokat és eszközöket fejlesszünk ki, amelyek biztosítják az eszközök megfelelő hatékonyságát és használhatóságát nagyon összetett rendszerek modellezése esetén is - ez a kulcsa annak, hogy a módszertan elsmert előnyeit a fejlesztői produktivitás, szoftverminőség és karbantarthatóság tekintetében a jövőben is folyamatosan ki lehessen aknázni.

A MONDO projekt célja a fent említett skálázhatósági kihívások megoldása mind elméleti, mind gyakorlati oldalról, az elosztott rendszerek és algoritmusok módszereire, illetve napjaink felhő alapú infrastruktúrájára alapozva. A skálázhatóság elérése érdekében a szoftvermodellezési környezetben elsősorban nagy (gráf)modellek és komplex szakterületi modellező nyelvek szisztematikus kezelését kell megoldani. Tovább »

CErtification of CRItical Systems (CECRIS)

2013
2016
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Pataricza András

A Marie-Curie projektek célja a legfrissebb akadémiai eredmények ipari alkalmazásba vezetése.

A CECRIS projekt célja előrelépni a kritikus rendszerek fejlesztés, verifikáció, validáció és tanúsítványozás területén.

A projekt a fenti terület olyan nehéz és fontos szempontjaira fókuszál, mint a biztonság, hatékonyság, üzlet. A projekt tudományos célja tanulmányozni a korszerű tudományos és ipari rendszerfejlesztési módszertanokat és ezek használatának hatását a kritikus rendszerek verifikációjára, validációjára és tanúsítására. Továbbá a projekt célja olyan stratégiák és technikák kifejlesztése, amelyek fél- vagy teljesen automatikus eszközöket és módszereket adnak ezekhez a tevékenységekhez, melyeknek hatása a költségekre és minőségre kiszámítható, hogy a költségek hozzárendelhetők legyenek a vizsgált termék által elért RAMS tulajdonság szinthez. A projekt során olyan iránymutatások készülnek, amelyek képesek támogatni a mérnököket a verifikációs és validációs fázisok megtervezésében.

Jellege szerint a CECRIS egy PEOPLE-IAPP projekt, amelyben a résztvevő kutatóknak lehetőségük lesz az akadémiai és iparti partnerek irodái között, egy másik országba utazni annak érdekében, hogy:

  • Megosszák tapasztalataikat és új ismereteket fogadjanak be a hardver és szoftver rendszerek tanúsítása terén
  • Új kompetenciákat fejlesszenek ki
  • Integrálják a megszerzett ismereteket vissza az őket kiküldő vállalatba vagy egyetembe.

Ez a szinergikus megközelítés lehetővé teszi újszerű megközelítések és módszerek kialakítását azzal, hogy összehozza a jelenleg különböző szervezetek és kutatók áltla birtokolt, szétdarabolt tudományos és ipari ismereteket. Tovább »

Guaranteed Component Assembly with Round Trip Analysis for Energy Efficient High-integrity Multi-core systems (CONCERTO)

2013
2016
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Pataricza András
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A beágyazott biztonság-kritikus rendszerek területén mostanában egyre szélesebb körben megjelenő heterogén multi-core architektúrák által biztosított extra teljesítmény kiaknázásához, új ez idáig nem alkalmazott komponens alapú modellezési megközelítésekre van szükség, amelyek képesek hatékonyan megfékezni a hirtelen megnövekedett komplexitásból adódó tervezési tér robbanását.

A CONCERTO projekt ezen a területen kíván egy új több szakterületet átfogó (multi-domain) architektúra modellező keretrendszert megvalósítani, amely képes a különböző multi-core rendszerekkel szemben támasztott nem-funkcionális követelményeket egységes integrálni és analízis módszerekkel futási időt, megbízhatóságot és energia felhasználást számítani és ezen túlmenően a rendszer különböző komponenseit és monitorait automatikusan származtatni.
 Ismeretlen objektum Tovább »

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT)

2012
2014
Kapcsolattartók: 
Majzik István
Kapcsolattartók: 
Micskei Zoltán
Kapcsolattartók: 
Szatmári Zoltán
Kapcsolattartók: 
Vörös András

Az elmúlt években hihetetlen mennyiségű információ kezdett felhalmozódni pl. a mobiltelefon hálózatok, a szociális hálózati alkalmazások, az egyre olcsóbb képrögzítés, tőzsdei pénzügyi rendszerek és más korszerű technológiák használatával. Ez lehetőséget ad társadalmi, gazdasági folyamatok mélyebb megértésére, vagy akár esetenként előrejelzésére. A FuturICT.hu ilyen kutatásokat fog össze hazai szakemberek bevonásával, kapcsolódva a FuturICT európai zászlóshajó projekthez.

Az adatok jelentős része elosztottan (pl. a mobileszközökön) keletkezik, ami további kihívást jelent az elosztott feldolgozás módszereinek kidolgozása szempontjából. Csoportunk kutatói az elosztott feldolgozás monitorozása és verifikációja témakörében kapcsolódnak be a projekt kidolgozásába. Tovább »

Study and Development of Model Transformation Methods Applied to the Design of Integrated Modular Avionics Systems (TRANS-IMA)

2012
2014
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Ráth István Zoltán
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A repülőgépiparban meghatározónak számító DO-178C szabvány megjelenésével lehetőség nyílt, modellvezérelt alapokon tervezni és megvalósítani a jövő repülőgépeinek mind hardver mind szoftver rendszereit.

 

A TRANS-IMA egy közvetlenül a világ harmadik legnagyobb civil repülőgépgyára az Embraer cég és a Hibatűrő Rendszerek csoportja között létrejött kutatási projekt, melynek célja egy modellvezérelt fejlesztési paradigmákra épülő hardver-szoftver allokációt segítő keretrendszer kidolgozása. Ennek keretében egy olyan Eclipse alapokon nyugvó keretrendszer kidolgozása a cél, ami képes Matlab Simulinkban megfogalmazott szoftver funkciókat és hardver architektúrákat egymásra allokálni és ezekből automatikusan egy integrált architektúra modellt generálni.

  Tovább »

Design and Analysis Techniques for Certifiable Model Transformations (CertiMoT)

2010
2014
Kapcsolattartók: 
Horváth Ákos
Kapcsolattartók: 
Bergmann Gábor
Kapcsolattartók: 
Hegedüs Ábel
Kapcsolattartók: 
Ráth István Zoltán
Kapcsolattartók: 
Ujhelyi Zoltán
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

A CERTIMOT projekt fő célkitűzése, hogy lehetővé tegye a tanúsítványozást a kritikus rendszerekben és szolgáltatásokban használt modelltranszformációk számára. Új modellek, nyelvek és technikák kerülnek kifejlesztésre, amelyek támogatják a modelltranszformációk szisztematikus tervezését, generálását, ellenőrzését és nyomonkövetését, amelyekre a tanúsítványozási folyamatban szükség van. Hosszú távú célkitűzésünk, hogy a CERTIMOT eredményei jelentősen csökkentsék a modelltranszformációk tanúsítványozásának komplexitását.

  • Követelményanalízis technikák transzformációk számára. Célunk specifikációs és analízis technikák leírása, amelyek leírják a magas szintű MT követelményeket és érzékeltetik a közöttük levő potenciális konfliktusokat. Hosszú távú célként azt jelöljük meg, hogy a transzformáció követelményei legyenek precízen megadhatóak és követhetőek a transzformáció fejlesztés során.
  • Technikák futási idejű transzformációs programok automatikus generálására. Célunk automatikus programszintézis technikák fejlesztése futási idejű transzformációs programok generálásához. Hosszú távú célként hatékony modelltranszformációs programokat kell generálni többféle célplatformra.
  • Nyomonkövethetőségi technikák modelltranszformációk számára. Célunk egy szisztematikus megközelítés kidolgozása a modelltranszformációs követelmények, programok, tesztesetek stb. nyomonkövethetőségére.

e-Freight - European e-Freight Capabilities for Co-modal Transport

2010
2013
Kapcsolattartók: 
Gönczy László
Kapcsolattartók: 
Kövi András
Kapcsolattartók: 
Pataricza András
Kapcsolattartók: 
Szatmári Zoltán
Kapcsolattartók: 
Varró Dániel

Az e-Freight projekt célja különböző szállítási módok (közúti, vízi, vasúti) egyenkénti és kapcsolt (co-modal) használatának megkönnyítése az európai szintű teherfuvarozási erőforrások fenntartható kihasználásának érdekében. Az e-Freight megoldások egy szállítmányozási folyamat résztvevőit a következőképpen segítik:

  • A felhasználók (Transport users) képessé válnak a számukra legmegfelelőbb direkt vagy kapcsolt szállítási módozat kiválasztására és használatára.
  • A szállítási szolgáltatók (Transport service providers) minden mód esetén információt nyújthatnak a szolgáltatásaikról, valamint a szállítási folyamat minden résztvevőjével elektronikusan válthatnak információt.
  • A szállítási infrastruktúraszolgáltatók (Transport infrastructure providers) elősegítik a globális szállítási infrastruktúra legjobb kihasználtságát, és segítik a felhasználók döntéseit az infrastruktúrára vonatkozó legfontosabb információkkal.
  • A szállítást felügyelő hivatalok (Transport regulators) egyszerűen és hatékonyan ellenőrizhetik a szabályoknak való megfelelést, emellett a különböző hatóságok együttműködése is lehetségessé válik, amely többek közt elősegíti a biztonsági és környezetvédelmi kockázatok kezelhetőségét.

A projektben elkészülő e-Freight platform támogatni fogja az e-Freight alapú megoldások tervezését, kifejlesztését és üzemeltetését. Az eredmények használhatóságát üzleti esettanulmányokon próbálják ki a projektben résztvevő felszíni szállítmányozó vállalatok és hatóságok részvételével. Tovább »