Témalabor, önálló labor, szakdolgozat, diploma

A Témalabor (BSc), Önálló laboratórium (BSc és MSc), Szakdolgozat-készítés (BSc), valamint Diplomatervezés (MSc) tárgyak keretében önálló feladatok kidolgozásával lehetőség nyílik elmélyedni egy-egy témában, illetve technológiában. A konzulensek segítséget nyújtanak a kapcsolódó szakirodalom megtalálásában, az alkalmazási területek szempontjainak figyelembe vételében, majd a hasznosításban.

Kapcsolódó tárgyak

BSc képzés MSc képzés

BSc Témalaboratórium (BMEVIMIAL00)

 

BSc Önálló laboratórium (BMEVIMIAL01)

MSc Önálló laboratórium 1. (BMEVIMIML00)

MSc Önálló laboratórium 2. (BMEVIMIML01)

BSc Szakdolgozat készítés (BMEVIMIAT00)

MSc Diplomatervezés 1. (BMEVIMIMT00)

MSc Diplomatervezés 2. (BMEVIMIMT01)

Témakörök

A szakirány tipikus Témalabor, Önálló laboratórium, Szakdolgozat-készítés, valamint Diplomatervezés feladatai (alkalmazási területek szerint) a következő témakörökbe csoportosíthatók (a végleges önálló labor témák egyéni egyeztetés alapján alakulnak ki, a bemutattotaktól eltérő, ill. egyedi témák lehetségesek).

Kritikus beágyazott rendszerek

Kiemelt hangsúlyt helyezünk a modell alapú tervezésre (MDA) valamint a szolgáltatásbiztonság szempontjából kritikus rendszerekben szükséges speciális architektúra-tervezési megoldásokra (pl. hibatűrés megvalósítása), valamint megvalósítási technikákra (pl. automatikus forráskód generálás, ütemezés).

Feladatcsoportok a Kritikus beágyazott rendszerek témakörben

Adatelemzés és Big Data

Az adatelemzés és Big Data terület a tervezéstől, adatgyűjtéstől és -feldolgozástól a szimuláción és az optimalizáláson keresztül a modellbe visszacsatolt végrehajtásig lefedi a komplex, nagyméretű alkalmazások teljes életciklusát. Megismerhetőek egyrészről a modern adatelemzés meghatározó technológiái, Big Data elemzést támogató megoldások (pl. Hadoop), munkafolyamatok, szabályalapú rendszerek, komplex eseményfeldolgozás, a szolgáltatásintegráció technológiái.

Feladatcsoportok az Adatelemzés és Big Data témakörben

Informatikai infrastruktúra

A rendszer- és szolgáltatásfelügyelet keretében eszközök és megoldások ismerhetők meg olyan jellemző feladatokra, mint egy informatikai infrastruktúra felmérése, a teljesítmény- és felhasználó monitorozás, kapacitásbővítés, szoftver és hardver karbantartás.

Feladatcsoportok az Informatikai infrastruktúra témakörben

Modellalapú szoftvertervezés

Megismerhetők a modellezési, modell alapú kód-, konfiguráció- és tesztgenerálási  módszerek és eszközök. Betekintést nyújtunk a modellezési nyelvek és modelltranszformációk kidolgozásába, a modelleken alapuló eszközintegrációba, a fejlesztői keretrendszerek belső működésébe.

Feladatcsoportok a Modellalapú szoftvertervezés témakörben