BSc Témalaboratórium

Tárgyfelelős: 
Semeráth Oszkár

A témalabor bemutatja a specializáció, illetve ágazat tanszékünkhöz tartozó szakmai műhelyeket, amelyek később az Önálló laboratórium, illetve a Szakdolgozat-készítés tantárgyakat kiszolgálják. A hallgatók a témalabor foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket. A témalabor tantárgy elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az adott szakmai műhelyben választott önálló laboratóriumi feladat további felkészítés nélküli kidolgozására.

Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a tanszék által meghirdetett szakmai műhelyek valamelyikébe. A félév során a hallgató saját feladatot választ, amelyet a szorgalmi időszak végéig ki kell dolgoznia.

A félév végén mindenkinek be kell számolni az elvégzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz. 

A Témalaboratórium csak tanszéki keretek között végezhető.

A névre szóló feladat kidolgozása során a hallgatók általában 2-4 fős csoportokban dolgoznak, úgy, hogy a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. Lehetséges teljes mértékben önálló feladat kidolgozása. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

Tárgykövetelmények

Az általános tudnivalókat lásd a tárgy tanszéki központi honlapján. A Hibatűrő Rendszerekhez kötődő témalabor témák a feladatcsoportokhoz kapcsolódnak.

A szorgalmi időszakban:

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a vezető konzulens folyamatosan ellenőrzi. 
  • A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató jegyzőkönyvet ad be, a beadással egyidejűleg szóban is beszámol. A szóbeli beszámoló módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elvégzett munkát dokumentáló jegyzőkönyvet. 

A tantárgy félévközi jegyét a vezető konzulens állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
  • a beszámoló eredménye;
  • a munka dokumentáltsága.

Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

  • nem választott saját feladatot;
  • a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
  • az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.

A vizsgaidőszakban: nincs.