Feladatcsoportok

Automatikus tesztelés

Manapság a szoftverek ellenőrzésének az egyik legáltalánosabban használt módszere a tesztelés. Tesztelés alatt azonban ne az "írjunk kódot, aztán adjuk ki diákoknak, hogy kattintgassák végig a szoftvert" megközelítést értsük, hanem a készülő termékek folyamatos, rendszerezett és automatizált ellenőrzését, ami biztosítja, hogy jó minőségű kódot készítsünk (quality engineering). A teszteléssel kapcsolatos feladatok a teljes szoftverfejlesztési életciklus során megjelennek (a teszteket a követelmények alapján megtervezik, a fejlesztők unit teszteket írnak, tesztmeghajtókat és csonkokat készítenek, integrációs és rendszerteszteket hajtanak végre stb.), a minőség így mindenkinek a felelőssége.

Azonban a tesztek manuális elkészítése és kézi végrehajtása helyett egyre inkább előtérbe kerül az iparban is a tesztesetek automatikus generálása és végrehajtása. Az automatikus végrehajtásra vannak elterjedt keretrendszerek (pl. xUnit, CI kiszolgálók), azonban a tesztesetek automatikus kiválasztása jelenleg is aktív kutatási terület. Az automatikus tesztgenerálás történhet modell vagy kód alapján. Tovább »

Kiberfizikai rendszerek

Kiberfizikai Rendszereknek (Cyber Physical Systems, CPS) nevezzük az életünkben egyre fontosabb szerepet betöltő rendszereket, amelyek internethez kapcsolódó "kütyükből" és cloudban futó programokból állnak össze, valamint képesek alkalmazkodni a dinamikusan változó környezethez.

Felhő alapú infrastruktúra

A felhő számítástechnika (cloud computing) megjelenése és elterjedése radikálisan új kihívásokat támaszt a szolgáltatás- és infrastruktúra-menedzsmenttel szemben. A felhők rugalmas skálázódásának köszönhetően merőben újszerű architekturális minták válnak lehetővé, akár virtualizált infrastruktúrát (Infrastructure as a Service, IaaS) akár alkalmazásfuttatási-környezetet (Platform as a Service, PaaS) bérlünk. Lehetséges pl. csak az alkalmazások "alapterhelését" saját erőforrásokkal kiszolgálni, az átmeneti terhelés-csúcsok kiszolgálására pedig felhő erőforrásokat bevonni ezáltal egy hibrid megoldást kialakítani. Tovább »

Ellenőrzési módszerek

Biztonságkritikus rendszerek (pl. egy autó, egy robot, vagy egy vasúti irányítórendszer) szoftverere esetén nem engedhető meg, hogy a hibákat csak a használat során vegyük észre, és utólag próbáljuk javítani. Ilyen kritikus rendszerek fejlesztése esetén hasznosak (és a fejlesztési szabványok szerint szükségesek is) azok a fejlett ellenőrzési technikák, amiknek a segítségével meg lehet vizsgálni az elvárt tulajdonságok teljesülését. A tervek ellenőrzéséhez hátteret adnak a precíz, modell alapú tervezési módszerek. A forráskód ellenőrzését hatékony statikus anallzis eszközök támogatják. A hibavédelem utolsó bástyái pedig a futásidőbeli monitorok, amelyek véletlen hardver hibák esetén is képesek a biztonsági problémákat felismerni és beavatkozást indítani.
A témacsoport keretében ezekkel - a tervezők és fejlesztők számára egyre inkább nélkülözhetetlenné váló - eszközökkel és módszerekkel lehet megismerkedni, valamint ilyenek alkalmazásába és fejlesztésébe bekapcsolódni. Tovább »

Modern fejlesztőrendszerek és modell alapú technológiák

modellvezérelt fejlesztés napjainkban egy kulcstechnológia a rendszer- és szoftvertervezés területén, amely előírja a különböző részletezettségű és absztrakciós szintű modellek szisztematikus használatát, már a tervezési folyamat legkorábbi fázisaitól kezdve. A tanszéken már több mint tíz éve foglalkozunk ezzel a területtel, csoportunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati oldalon európai szinten vezető szerepet tölt be a modellvezérelt alapú technológiák fejlesztésében és kutatásában (lásd publikációink és kapcsolódó projektjeink). Az ehhez az önálló laboratórium tartozó feladatok igen széles spektrumot ölelnek fel, ahol a fejlesztésorientált munkáktól a teljesen elméleti problámákig mindenféle feladat megtalálható. Tovább »

Mérés alapú modellalkotás és vizualizáció

Komplex informatikai rendszerek tervezésénél elsődleges fontosságú a rendszer viselkedésére vonatkozó feltételek korai kiértékelése, ideértve a rendszer dinamikus, időbeli viselkedésére vonatkozó elvárásokat. Másfelől, már működő rendszerek újratervezésénél, értelmezésénél fontos feladat a rendszer alapvető tulajdonságainak megértése, melyhez sokszor a megfigyelésekből származó mérési eredmények jelentik a legjobb támpontot.

Amennnyiben már létező rendszer mérnöki modelljének tapasztalati úton történő megalkotását tűztük ki célul, az adatvizualizáció, akárcsak a matematikai statisztika, napjaink természet- és társadalomtudományainak és mérnöki gyakorlatának alapvető eszköze.