Feladatcsoportok

Ellenőrzési módszerek

Biztonságkritikus rendszerek (pl. egy autó, egy robot, vagy egy vasúti irányítórendszer) szoftverere esetén nem engedhető meg, hogy a hibákat csak a használat során vegyük észre, és utólag próbáljuk javítani. Ilyen kritikus rendszerek fejlesztése esetén hasznosak (és a fejlesztési szabványok szerint szükségesek is) azok a fejlett ellenőrzési technikák, amiknek a segítségével meg lehet vizsgálni az elvárt tulajdonságok teljesülését. A tervek ellenőrzéséhez hátteret adnak a precíz, modell alapú tervezési módszerek. A forráskód ellenőrzését hatékony statikus anallzis eszközök támogatják. A hibavédelem utolsó bástyái pedig a futásidőbeli monitorok, amelyek véletlen hardver hibák esetén is képesek a biztonsági problémákat felismerni és beavatkozást indítani.
A témacsoport keretében ezekkel - a tervezők és fejlesztők számára egyre inkább nélkülözhetetlenné váló - eszközökkel és módszerekkel lehet megismerkedni, valamint ilyenek alkalmazásába és fejlesztésébe bekapcsolódni. Tovább »

Felhő alapú infrastruktúra

A felhő számítástechnika (cloud computing) megjelenése és elterjedése radikálisan új kihívásokat támaszt a szolgáltatás- és infrastruktúra-menedzsmenttel szemben. A felhők rugalmas skálázódásának köszönhetően merőben újszerű architekturális minták válnak lehetővé, akár virtualizált infrastruktúrát (Infrastructure as a Service, IaaS) akár alkalmazásfuttatási-környezetet (Platform as a Service, PaaS) bérlünk. Lehetséges pl. csak az alkalmazások "alapterhelését" saját erőforrásokkal kiszolgálni, az átmeneti terhelés-csúcsok kiszolgálására pedig felhő erőforrásokat bevonni ezáltal egy hibrid megoldást kialakítani. Tovább »

Automatikus tesztelés

Manapság a szoftverek ellenőrzésének az egyik legáltalánosabban használt módszere a tesztelés. Tesztelés alatt azonban ne az "írjunk kódot, aztán adjuk ki diákoknak, hogy kattintgassák végig a szoftvert" megközelítést értsük, hanem a készülő termékek folyamatos, rendszerezett és automatizált ellenőrzését, ami biztosítja, hogy jó minőségű kódot készítsünk (quality engineering). A teszteléssel kapcsolatos feladatok a teljes szoftverfejlesztési életciklus során megjelennek (a teszteket a követelmények alapján megtervezik, a fejlesztők unit teszteket írnak, tesztmeghajtókat és csonkokat készítenek, integrációs és rendszerteszteket hajtanak végre stb.), a minőség így mindenkinek a felelőssége.

Azonban a tesztek manuális elkészítése és kézi végrehajtása helyett egyre inkább előtérbe kerül az iparban is a tesztesetek automatikus generálása és végrehajtása. Az automatikus végrehajtásra vannak elterjedt keretrendszerek (pl. xUnit, CI kiszolgálók), azonban a tesztesetek automatikus kiválasztása jelenleg is aktív kutatási terület. Az automatikus tesztgenerálás történhet modell vagy kód alapján. Tovább »

Modern fejlesztőrendszerek és modell alapú technológiák

modellvezérelt fejlesztés napjainkban egy kulcstechnológia a rendszer- és szoftvertervezés területén, amely előírja a különböző részletezettségű és absztrakciós szintű modellek szisztematikus használatát, már a tervezési folyamat legkorábbi fázisaitól kezdve. A tanszéken már több mint tíz éve foglalkozunk ezzel a területtel, csoportunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati oldalon európai szinten vezető szerepet tölt be a modellvezérelt alapú technológiák fejlesztésében és kutatásában (lásd publikációink és kapcsolódó projektjeink). Az ehhez az önálló laboratórium tartozó feladatok igen széles spektrumot ölelnek fel, ahol a fejlesztésorientált munkáktól a teljesen elméleti problámákig mindenféle feladat megtalálható. Tovább »

Mérés alapú modellalkotás és vizualizáció

Komplex informatikai rendszerek tervezésénél elsődleges fontosságú a rendszer viselkedésére vonatkozó feltételek korai kiértékelése, ideértve a rendszer dinamikus, időbeli viselkedésére vonatkozó elvárásokat. Másfelől, már működő rendszerek újratervezésénél, értelmezésénél fontos feladat a rendszer alapvető tulajdonságainak megértése, melyhez sokszor a megfigyelésekből származó mérési eredmények jelentik a legjobb támpontot.

Amennnyiben már létező rendszer mérnöki modelljének tapasztalati úton történő megalkotását tűztük ki célul, az adatvizualizáció, akárcsak a matematikai statisztika, napjaink természet- és társadalomtudományainak és mérnöki gyakorlatának alapvető eszköze. 

Kiberfizikai rendszerek

Kiberfizikai Rendszereknek (Cyber Physical Systems, CPS) nevezzük az életünkben egyre fontosabb szerepet betöltő rendszereket, amelyek internethez kapcsolódó "kütyükből" és cloudban futó programokból állnak össze, valamint képesek alkalmazkodni a dinamikusan változó környezethez.