IBM Budapest Center of Advanced Studies

A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport egyik tradicionális együttműködő partnere az IBM, amellyel az oktatási infrastruktúra fejlesztését szolgáló szakképzési alapból történő támogatáson túl kutatási együttműködési szerződések, illetve a kutatócsoportból Pataricza András és Varró Dániel nemzetközi versenypályázaton 3-3 ízben elnyert kitüntető, kutatástámogatásra szolgáló „Faculty Award”-ja fémjelez.

A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport és az IBM Zürichi Laboratóriuma egyaránt tagjai a hibatűrés területén működő, EU által támogatott ún. Kiválósági Hálózatnak.

Hallgatóink közül Szombath István és Paljak Gergely elnyerte az IBM Zürichi Kutatólaboratóriumának egy féléves diplomatervezésre szolgáló „Great Minds” ösztöndíját. Legjobb doktoranduszként, illetve hallgatóként az elmúlt években jutalomút jelleggel Pintér Gergely, Ráth István és Váncsa Ildikó ismerkedhetett meg egy-egy IBM laboratórium munkájával.

Az együttműködésben új fejezetet nyitott 2006 októberében az IBM Budapest Center of Advanced Studies megnyitása, amelynek célja az IBM és a magyar felsőoktatás együttműködésének segítése. Ennek IBM-es vezetője Kocsis Zsolt, a BME-t pedig Pataricza András képviseli látogató professzorként.

Számos önálló laboratóriumi és TDK munka mellett több diplomaterv is készült. Hallgatóink közül többen helyezkedtek el a magyar illetve nemzetközi IBM intézményekben illetve az IBM üzleti partnereinél, hasznosítva az itt elsajátított speciális ismereteiket.

2009-ben a BME-n megnyílt az IBM Technical Exploration Center, amely egy közös IBM-BME technikai demonstrációs laboratórium, célja az oktatási és kutatási tevékenység segítése.

Sajtóközlemények: