Kari TDK

Félév: 2020. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Mondok Milán Kiterjesztett szimbolikus tranzíciós rendszerek: köztes nyelv mérnöki modellek formális verifikációjához Hajdu Ákos Beszámoló
1. helyezés Szekeres Dániel Komplex elosztott rendszerek tenzorreprezentáció alapú extra-funkcionális analízise Marussy Kristóf Beszámoló
2. helyezés Almási Nóra SAT/SMT megoldók vezérlése döntési diagramokkal absztrakcióalapú modellellenőrzés támogatására Molnár Vince Beszámoló
2. helyezés Csuvarszki János Csanád Heterogén kiberfizikai rendszerek modellvezérelt fejlesztése Beszámoló
2. helyezés Szalontai Jenő, Lengyel NándorSzabó Richárd Edge-alapú kritikus kiberfizikai rendszerek szemantikusan támogatott modellvezérelt telepítése Beszámoló
Félév: 2019. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Dobos-Kovács Mihály Formal verification driven test generation in automotive software development Vörös András
1. helyezés Nagy Simon József Komplex kiberfizikai rendszerek állapot alapú modelljeinek megbízhatósági analízise statisztikai inferenciája és verifikációja Marussy Kristóf
1. helyezés Szekeres Dániel Tenzorreprezentációs módszerek a komplex biztonságkritikus rendszerek megbízhatóságának vizsgálatában Marussy Kristóf
2. helyezés Mondok Milán Kritikus rendszerek absztrakcióval támogatott lineáris idejű modellellenőrzése Beszámoló
Félév: 2018. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Bajczi Levente Konkurens programok HW-SW együttes verifikációja
1. helyezés Beöthy Bence Integrált szoftver életciklus menedzsment gráfadatbázis technológiákkal Beszámoló
1. helyezés Elekes Márton, Antal János Benjamin Gráf információs rendszerek összehasonlító teljesítménymérése Szárnyas Gábor Beszámoló
2. helyezés Dobos-Kovács Mihály Modellellenőrzés és tesztelés: egy kombinált megközelítés szoftverek verifikálására Beszámoló
3. helyezés Bajkai Viktória Dorina Szorzat absztrakció-alapú stratégiák hatékony szoftver-modellellenőrzéshez Hajdu Ákos Beszámoló
Félév: 2017. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Graics Bence Reaktív rendszerek modellvezérelt fejlesztése vegyes szinkron és aszinkron hierarchikus kompozícióval Molnár Vince Beszámoló
2. helyezés Burján Dezső Döntéstámogatási módszerek alkalmazása teljesítménymodellek adatvezérelt szintézisében Gönczy László Beszámoló
2. helyezés Elekes Márton, Gujgiczer Anna Modellalapú automatatanulás formális modellek szintéziséhez Beszámoló
2. helyezés Földvári András Megbízható kiber-fizikai rendszerek tervezése és ellenőrzése Pataricza András Beszámoló
2. helyezés Hajdu Csaba Tesztkörnyezetek generálása és monitorozása autonóm robotok teszteléséhez Autonóm robotok szimulátor alapú tesztelése Beszámoló
Félév: 2016. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Farkas Rebeka Krisztina Időzített automaták verifikációja CEGAR-alapú algoritmusokkal Beszámoló
1. helyezés Sallai Gyula Fordító optimalizációk szoftver verifikációhoz Beszámoló
2. helyezés Czipó Bence Hierarchikus absztrakció alkalmazása állapot alapú rendszerek ellenőrzésére Beszámoló
2. helyezés Elekes Márton, Gujgiczer Anna Absztrakcióval támogatott tanulás regressziós tesztelés támogatására Beszámoló
2. helyezés Tóth Krisztián Dávid, Szilágyi Gábor Kiberfizikai rendszerek gráfmintaillesztés alapú elosztott ellenőrzése futási időben
3. helyezés Graics Bence Komponens-alapú reaktív rendszerek modellvezérelt tervezése és ellenőrzése Beszámoló
3. helyezés Sólyom Alexandra Anna Tesztkörnyezetek előállítása automatikus szabályalapú modellgenerálás segítségével
Félév: 2015. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Élő Dániel, Soltész Adrián Szimbolikus modellellenőrzés és végrehajtási szekvencia generálás vezérelt kereséssel Beszámoló
1. helyezés Kővári Zsolt Gráflekérdezések teljesítményelemzése Gráflekérdezések teljesítményelemzése
1. helyezés Maginecz János Scalable Incremental Graph Query Evaluation
1. helyezés Marussy Kristóf, Klenik Attila Aszinkron rendszerek konfigurálható sztochasztikus analízisét támogató keretrendszer Sztochasztikus analízis
2. helyezés Hegyi Bálint Bence, Balogh László MárkDeé Flórián Hierarchikus futásidejű verifikáció kritikus kiberfizikai rendszerekhez Beszámoló
2. helyezés Molnár Gábor Általános regressziós tesztelő módszer modellalapú fejlesztéshez Micskei Zoltán Regressziós tesztelés és tesztoptimalizálás Beszámoló
2. helyezés Szilvásy Noémi, Urbán Balázs Adatelemzési folyamatok diagnosztikája és adatminőségérzékenység-elemzése Beszámoló
Jutalom Bártfay György Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása Majzik István Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása Beszámoló
Jutalom Lengyel Ádám Nézeti modellek egyszerűsített, kétirányú szinkronizációja Beszámoló
Félév: 2014. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Barta Ágnes Absztrakt tesztadat generálás autonóm és elosztott rendszerekhez
1. helyezés Konnerth Raimund, Horváth BenedekMázló Zsolt Elosztott biztonságkritikus rendszerek modellvezérelt fejlesztése Beszámoló
1. helyezés Makai József Inkrementális lekérdezések optimalizációja a felhőben Beszámoló
1. helyezés Nagy András Szabolcs Többcélú optimalizációs módszerek szabály alapú tervezési tér bejáráshoz Beszámoló
1. helyezés Stein Dániel Nagyméretű forráskódtárak inkrementális statikus analízise Beszámoló
2. helyezés Farkas Rebeka Krisztina Absztrakt interpretációt használó keresési stratégiák Petri-háló alapú modellekhez Beszámoló
2. helyezés Honfi Dávid Szimbolikus végrehajtás alapú tesztgenerálás támogatása és analízise Beszámoló
2. helyezés Szloboda István Vasúti rendszerek környezeti modellen alapuló kockázatelemzése Beszámoló
3. helyezés Hőnich Ágnes Kata Informatikai rendszerekkel szembeni követelmények érzékenységanalízise Pataricza András Beszámoló
3. helyezés Magyar Dániel László, Dinh Hoangthanh... Optimization of Systems with Dynamic Structures Dinamikus struktúrájú rendszerek optimalizálása: folyamatmodellezés Beszámoló
Félév: 2013. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Molnár Vince, Segesdi Dániel Múlt és jövő: Új algoritmusok lineáris temporális tulajdonságok szaturáció-alapú modellellenőrzésére PetriDotNet Beszámoló
1. helyezés Semeráth Oszkár, Barta Ágnes Szakterület-specifikus nyelvek konzisztencia ellenőrzése Beszámoló
1. helyezés Szárnyas Gábor Inkrementális gráf lekérdezések a felhőben Szuperskálázható modellezés Beszámoló
2. helyezés Cseppentő Lajos Szimbolikus végrehajtást használó tesztgeneráló eszközök egységes összehasonlítása Micskei Zoltán
2. helyezés Debreceni Csaba Automatikus absztrakció a modellvezérelt fejlesztésben
3. helyezés Nádudvari György Intelligens adatfeldolgozás és -elemzés modell alapú támogatása Gönczy László
3. helyezés Nagy András Szabolcs, Földényi Miklós Nagyhatékonyságú tervezési tér bejárás modellvezérelt technikákkal Beszámoló
Jutalom Urbán Balázs, Hartwig János Szabályalapú diagnosztika üzleti folyamat vezérelt rendszerekben Gönczy László Beszámoló
Félév: 2012. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Búr Márton MATLAB-SIMULINK rendszerek modell-alapú validációja Beszámoló
1. helyezés Hajdu Ákos, Mártonka Zoltán Diszkrét dinamikus rendszerek viselkedésének felderítése ellenpélda-alapú absztrakció finomítás (CEGAR) segítségével Beszámoló
1. helyezés Tóth Tamás Valósidejű biztonságkritikus rendszerek k-indukció alapú verifikációja Beszámoló
2. helyezés Csikós Donát Nagy szoftverinfrastruktúra feletti inkrementális modell-analízis
2. helyezés Jeszenszky Balázs Dávid Automatikus kódgenerálás helyességének ellenőrzése Majzik István Beszámoló
2. helyezés Molnár Vince Szaturáció alapú modellellenőrzés lineáris idejű tulajdonságokhoz Beszámoló
Félév: 2011. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Darvas Dániel, Jámbor Attila Komplex rendszerek modellezése és verifikációja PetriDotNet Beszámoló
1. helyezés Dávid István Modellalapú fejlesztési módszer komplex események feldolgozásához Gönczy László Modellalapú módszer komplex események feldolgozásához Beszámoló
1. helyezés Horányi Gergő Monitorok automatikus szintézise elosztott beágyazott rendszerek futásidőbeli verifikációjához Majzik István Beszámoló
2. helyezés Semeráth Oszkár Modelltranszformációk helyességellenőrzése formák analízisével Varró Dániel Beszámoló
3. helyezés Tasi Katalin Informatikai modellépítés interaktív támogatása Pataricza András Beszámoló
Félév: 2010. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Darvas Dániel Szaturáció alapú automatikus modellellenőrző fejlesztése aszinkron rendszerekhez PetriDotNet Beszámoló
1. helyezés Salánki Ágnes Virtualizált környezetek platformszintű teljesítménymenedzsmentje Kocsis Imre
2. helyezés Horányi Gergő, Jeszenszky Balá... Elosztott beágyazott rendszerek formális modellek alapján történő fejlesztése paraméterezhető kódgenerálás segítségével Majzik István Beszámoló
2. helyezés Izsó Benedek Szoftver modellek követelmény-verifikációjának támogatása ontológiák segítségével Beszámoló
2. helyezés Jámbor Attila, Szabó Tamás Aszinkron rendszerek modellellenőrzése párhuzamos technikákkal Beszámoló
Félév: 2009. ősz
Jutalom Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
1. helyezés Fejes Endre Java programok hívási gráf alapú vizsgálata Majzik István Beszámoló
1. helyezés Izsó Benedek Szakterület specifikus mérnöki modellek ontológia alapú ellenőrzése Beszámoló
Jutalom Dávid István Testreszabható modelltranszformációk Gönczy László Beszámoló